Miejskie Galerie Uniwersytetu Artystycznego
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Miejskie Galerie Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Ryzosfera: SPUN EXPEDITION

REINTERPRETACJE

Ryzosfera: SPUN EXPEDITION

REINTERPRETACJE

wernisaż
11.04.2024 r., godz.: 18:00

wernisaż
15.04.2024 r., godz.: 18:00

wernisaż
11.04.2024 r., godz.: 18:00

wernisaż
15.04.2024 r., godz.: 18:00

Wystawa
11.04–15.05.2024 r.

Wystawa
15.04–05.05.2024 r.

Wystawa
11.04–15.05.2024 r.

Wystawa
15.04–05.05.2024 r.

Galeria Curators’Lab
ul. Nowowiejskiego 12

Galeria Design UAP
ul. Wolnica 9

Galeria Curators’Lab
ul. Nowowiejskiego 12

Galeria Design UAP
ul. Wolnica 9

02

01

02

01

 | 02

Miejskie Galerie Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP) to interdyscyplinarny projekt na prowadzenie galerii sztuki realizowany przy współpracy z Miastem Poznań.

W październiku 2016 roku powołanych zostało pięć galerii, prezentujących wystawy sztuki współczesnej. Każda galeria funkcjonuje w oparciu o autorski program wystawienniczy. Galerie zlokalizowane są w centrum miasta w miejscach, które zostały udostępnione na ten cel z zasobów ZKZL, należących do Uniwersytetu Artystycznego lub organizacji partnerskich.

Adresatami programu wystawienniczego powołanych galerii sztuki są przede wszystkim mieszkańcy miasta Poznania, ale również odwiedzający miasto turyści oraz wszystkie zainteresowane osoby. Wstęp do galerii jest bezpłatny. Wystawom towarzyszą polsko–angielskie materiały promocyjne i informacyjne. Program galerii realizowany jest w oparciu o pracę zespołu specjalnie powołanych do tego celu pracowników Uniwersytetu Artystycznego, jak również licznej grupy studentów UAP i UAM.

Miejskie Galerie

Nowa Scena Galeria Duża Scena UAP Galeria Curators Galeria Design Galeria Szewska Scena Otwarta Nowa Scena Galeria Duża Scena UAP

GALERIA NOWA SCENA
al. Marcinkowskiego 28

GALERIA DUŻA SCENA UAP
ul. Wodna 24

GALERIA CURATORS' LAB
ul. Nowowiejskiego 12

GALERIA DESIGN
ul. Wolnica 9

GALERIA SZEWSKA 16
ul. Szewska 16

SCENA OTWARTA
ul. Szyperska 8

GALERIA NOWA SCENA
al. Marcinkowskiego 28

GALERIA DUŻA SCENA UAP
ul. Wodna 24