Agnieszka Zaprzalska
366 kobiet

Wernisaż
23.03.2017 r., godz. 19:00

Galeria R20
ul. Ratajczaka 20

plakat 366 kobiet
plakat 366 kobiet

14 października 2015 roku. Tego dnia Agnieszka Zaprzalska rozpoczęła roczny projekt zakładający wykonywanie codziennie jednej pracy, która miała odzwierciedlać każdy jej dzień, towarzyszące w tym czasie myśli, uczucia, emocje, a przede wszystkim ją samą. 366 kobiet jest formą dziennika, próbą emocjonalnego zapisu codzienności. Ten projekt to rok życia artystki, 366 dni – a więc i 366 prac – przez nią przefiltrowanych, ukształtowanych przez wydarzenia, które ją poruszyły i ludzi, którzy odbili się echem w jej głowie i pozostawili po sobie ślad.

„[…] błędem jest utożsamianie istoty człowieka z zewnętrznymi znakami jego obecności. Moc i tajemnica jego bytu zawiera się w równej mierze w tym, co niedopowiedziane i nieogłoszone, w tym, co milczące i niewysłowione, w aktach świadomości, które są nie do wyrażenia, jak i w formach, które człowiek tworzy po to, by się wyrazić.

Znakomity i uhonorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami artysta, nieoceniony nauczyciel, długoletni Dziekan Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, Kierownik Katedry Rysunku i III Pracowni Rysunku Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

[…] A zatem byt ludzki nie da się zredukować do natury ludzkiej. Byt ludzki to zarówno fakt, jak i postulat, zastany układ, jak i sposobność. Można zrozumieć go jedynie w odniesieniu do wezwania. Obejmuje zarówno proces i strukturę stanów fatycznych bytu, jak również zdziwienie i wydarzenia, które przewijają się przez jego egzystencję.”

pdf ikona

File about exhibition

zdjęcie z wystawy 366 kobiet zdjęcie z wystawy 366 kobiet zdjęcie z wystawy 366 kobiet zdjęcie z wystawy 366 kobiet zdjęcie z wystawy 366 kobiet zdjęcie z wystawy 366 kobiet zdjęcie z wystawy 366 kobiet zdjęcie z wystawy 366 kobiet zdjęcie z wystawy 366 kobiet