Ćwiczenia
subtraktywno–addytywne

Wernisaż
12.04.2017 r., godzina 19.00

WYSTAWA
13.04–22.04.2017 r.

Galeria R20
ul. Ratajczaka 20

plakat subtraktywno addytywne
plakat subtraktywno addytywne

Synteza addytywna
Synteza addytywnaZjawisko mieszania barw poprzez dodawanie wiązek światła widzialnego różnych długości. Synteza addytywna trzech barw przeciwstawnych z koła barw daje światło o barwie białej (teoretycznie, pod warunkiem precyzyjnej przeciwstawności barw i równego natężenia obu strumieni).

Synteza subtraktywna
Zjawisko mieszania kolorów poprzez odejmowanie promieniowań widzialnych różnych długości (najczęściej poprzez pochłanianie niektórych długości fal przez powierzchnię, od której odbija się światło białe). Zachodzi w procesach mieszania pigmentów/farb.

zdjęcie z wystawy ćwiczenia subtraktywno addytywne zdjęcie z wystawy ćwiczenia subtraktywno addytywne zdjęcie z wystawy ćwiczenia subtraktywno addytywne zdjęcie z wystawy ćwiczenia subtraktywno addytywne zdjęcie z wystawy ćwiczenia subtraktywno addytywne zdjęcie z wystawy ćwiczenia subtraktywno addytywne