Introdukcja

Wernisaż
26.01.2017 r., godz. 19:00

WYSTAWA
27.01–9.02.2017 r.

Galeria Design UAP
ul. Wodna 24

plakat introdukcja
plakat introdukcja

Kordynacja
Julia Błaszczyńska

Opieka kuratorska
Katarzyna Kucharska

Na wystawie INTRODUKCJA w Galerii DESIGN UAP zagadnienia ze świata ekologii przełożone zostały na język architektury. Anna Pilawska, badając problem inwazji biologicznych, zaprojektowała przestrzeń edukacyjną, która swoją formą opowiada o jednym z najtrudniejszych i najbardziej złożonych problemów dla ochrony środowiska, jakim jest introdukcja gatunków obcych.

Słowo „introdukcja” w nomenklaturze biologicznej oznacza sprowadzenie na określony obszar nowych gatunków roślin lub zwierząt. Bywa, że w wyniku tego procesu rodzime gatunki fauny i flory wymierają, co negatywnie wpływa na ekosystem danego terenu. Problem inwazji biologicznych pozostaje jednym z najmniej zbadanych, najbardziej nieprzewidywalnych oraz najsłabiej rozpoznawanych zagrożeń dla różnorodności biologicznej.

Na wystawie zaprezentowany został projekt obiektu edukacyjnego przybliżającego tematykę introdukcji gatunków obcych oraz mechanizmy naturalnej ewolucji biosfery. Ponadto w ośmiu niewielkich makietach Anna Pilawska przedstawiła wizualizację procesów biologicznych zachodzących w środowisku i będących skutkiem introdukcji. Artystka zdecydowała się na powielenie jednej z makiety dotyczącej pasożytnictwa w makroskali.


Projekt

Bryła obiektu podporządkowana jest otoczeniu – przyrodzie, a ekspozycja jest tak skonstruowana, by wchodząc do środka można było samodzielnie odkrywać i eksplorować osobliwości świata przyrody.

Wstęgowy układ bryły pozwala przyjrzeć się ekspozycji zewnętrznej, której ściany wykonane zostały z betonu z dodatkiem wapienia i miedzi, co sprawia, że ich powierzchnia pod wpływem wody śniedzieje. Szalunek konstrukcji ścian stanowią ilustracje różnych gatunków fauny i flory, na podobieństwo starożytnych przedstawień ze Świątyni Amona w miejscowości Karnak w Górnym Egipcie. Wewnętrzną kompozycję obiektu wyznaczają cztery różne funkcje zawarte w jego obrębie. Sale ekspozycyjne dotyczące tematu introdukcji i ewolucji biosfery, płynnie lawirują między prostoliniowo zakomponowaną częścią administracyjną z zapleczem technicznym oraz częścią usługową i salą wielofunkcyjną z zapleczem.

Priorytetem przy wyborze lokalizacji projektowanego obiektu edukacyjnego było sąsiedztwo ogrodu zoologicznego. Wzdłuż drogi prowadzącej do Nowego ZOO w Poznaniu znajduje się długi i szeroki pas zieleni, charakteryzujący się znacznym spadkiem terenu, gdzie Anna Pilawska zaplanowała umiejscowić swój projekt. Ważnym założeniem projektowym było wkomponowanie budynku w teren zielony, w taki sposób, aby obiekt architektoniczny wpisywał się łagodnie w zastane warunki środowiskowe, a co za tym idzie nie dominował w okolicy i nie deklasował miejsca.


Anna Pilawska

Urodzona w 1989 roku, mieszka i pracuje w Poznaniu. Dyplom magisterski Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na kierunku architektura uzyskała w roku 2016. Jest laureatką konkursu im. Marii Dokowicz w dziedzinie projektowej. Interesuje się zieloną architekturą, najchętniej wszędzie sadziłaby drzewa. A w międzyczasie pływa pontonem z Michałem i psem po rzece.

zdjęcie z wystawy introdukcja zdjęcie z wystawy introdukcja zdjęcie z wystawy introdukcja zdjęcie z wystawy introdukcja zdjęcie z wystawy introdukcja zdjęcie z wystawy introdukcja zdjęcie z wystawy introdukcja zdjęcie z wystawy introdukcja zdjęcie z wystawy introdukcja zdjęcie z wystawy introdukcja zdjęcie z wystawy introdukcja zdjęcie z wystawy introdukcja zdjęcie z wystawy introdukcja zdjęcie z wystawy introdukcja