Przestrzeń otwarta
Przestrzeń zamknięta

Wernisaż
15.03.2017 r., godz. 19:00

WYSTAWA
15.03–17.03.2017 r.

Galeria R20
ul. Ratajczaka 20

plakat otwarta-zamknięta
plakat otwarta-zamknięta

Wystawa poplenerowa Wydziału Malarstwa i Rysunku - Skoki 2016

Wystawa jest naturalną konsekwencją wyjazdu plenerowego Wydziału Malarstwa i Rysunku, który miał miejsce w dniach 12–17 grudnia 2016 roku w Skokach. Tytułowe pojęcia – przestrzeni otwartej i zamkniętej – stanowiły sedno programu pleneru, czy też raczej jego formuły, która zamiast wyjścia w „naturę”, przekładała akcent na wykorzystanie „naturalnych” właściwości miejsca. Bezpośrednim powodem takiego sformułowania ram programowych stała się przestrzeń, wybudowanej na terenie ośrodka plenerowego UAP, pracowni. Nie bez znaczenia była też pora roku – zima, niesprzyjająca pracy w terenie.

Skoki to miejsce o szczególnej tożsamości, rezonujące historią i tradycją Uczelni, w pewien sposób naznaczone „plenerowością”. Zauważenie i użycie przeciwstawnych operatorów, takich jak otwarte i zamknięte, wewnątrz i zewnątrz, tu i tam – prowokuje do poszerzonego definiowania przestrzeni obrazu i zachęca do sięgnięcia po różnorodne formy obrazowania, takie jak instalacje czy działania w przestrzeni. Kolektywność uczestnictwa w plenerze sprzyjała wspólnym refleksjom nad zaproponowanym zagadnieniem i zaowocowała w kilku przypadkach realizacjami o niejednoznacznym statusie autorstwa.

Zawarta w formule pleneru sugestia – wykorzystania pracowni, jako przestrzeni o charakterze zamkniętym, do analizy bodźców z zewnątrz, jak też zwrócenie uwagi na takie aspekty obrazowania jak specyfika medium, skala, format, wzajemna relacja obrazów i ich związek z wnętrzem pracowni oraz procesualność pracy, miały stać się impulsem do przewartościowania przyzwyczajeń w myśleniuo plenerze malarskimi zachęcić do przekroczeń we własnym rozumieniu malarskiej konwencji.

pdf ikona

File about exhibition

zdjęcie z wystawy otwarta-zamknięta zdjęcie z wystawy otwarta-zamknięta zdjęcie z wystawy otwarta-zamknięta zdjęcie z wystawy otwarta-zamknięta zdjęcie z wystawy otwarta-zamknięta zdjęcie z otwarta-zamknięta zdjęcie z wystawy otwarta-zamknięta