Retusz

Wernisaż
23.02.2017 r., godz. 19:00

WYSTAWA
01.06–24.06.2017 r.

Galerie Duża i Mała Scena UAP
Al. Marcinkowskiego 28

plakat retusz
plakat retusz

Kuratorzy
Mateusz Bieczyński
Piotr Grzywacz

aranżacja przestrzenna
Katarzyna Kucharska

Tekst
Maciej Kurak

Artyści
Marie–Lou Desmeules, John Heartfield, Chris Niedenthal, Artyści nieznani, Łódź Kaliska, Diana Lelonek, Zbigniew Libera, Paweł Łubowski, Gyula Pauer, Max Skorwider, Aleksander Wacławczyk, Filip Wierzbicki–Nowak, Krzysztof Wodiczko

Problem celowej modyfikacji obrazów sytuuje sztuki plastyczne w samym centrum „wojny o władzę nad obrazami”, która może przybierać różne formy. Świadomi tej prawidłowości artyści podejmują grę z pytaniem o „prawdę obrazu” nie tylko poprzez odrzucenie realizmu, ale także poprzez próbę uczynienia z politycznej strategii wizualnego retuszu, własnej metody twórczej. Przejęcie przez nich władzy nad obrazami przybiera różne formy i często służy demaskowaniu oficjalnej retoryki politycznej zawartej w instrumentalizowanych dziełach sztuki.

Szczególne miejsce na wystawie zajmują przykłady dzieł historycznych, które stanowią świadectwo różnorodnych praktyk modyfikacji obrazów podejmowanych w celach politycznych. Jednym z najstarszych przykładów są dzieła sztuki antycznej poddane dewastacji w wyniku zastosowania kary potępienia pamięci określanej mianem damnatio memoriae. Trwałość tej idei ukazuje również graficznie zniszczony wizerunek Erazma z Rotterdamu z okresu kontrreformacji. Innego rodzaju modyfikacją przekazu plastycznego było działanie na medium fotografii, którego najbardziej znanym przykładem są działania podejmowane na rozkaz Józefa Stalina.

pdf ikona

File about exhibition

zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz zdjęcie z wystawy retusz