Touchpoint

Wernisaż
01.06.2017 r., godz. 19.00

WYSTAWA
01–30.06.2017 r.

Galeria Curators’ LAB
ul. Nowowiejskiego 12

plakat touchpoint
plakat touchpoint

Kuratorzy
Katarzyna Kucharska
Tomasz Jurek

Artyści
Mirella Bandini, Jillian Knipe, Richard Morgan, Duy Phuong, Teja Tegelj, Tomasz Jurek, Karol Kołodziejczyk, Krzysztof Mętel, Witold Modrzejewski, Michał Tatarkiewicz

Granice powszechnie określane jako linie dzielące obszary odrębne (geograficznie, ekonomicznie, politycznie, społecznie i kulturowo) podlegają w XXI wieku zmianom w znaczeniu zarówno materialnym jak i symbolicznym. Doświadczenia historii, globalizacja i palące problemy współczesności jak kryzys uchodźczy sprawiają, że natura granic jest zmienna i niejednoznaczna, a także coraz bardziej nieprzewidywalna.

Zaprezentowane na wystawie Touchpoint: borders & boundaries prace artystów pochodzących z różnych zakątków świata odnoszą się do przekraczania granic, zarówno tych celowo wznoszonych i bronionych, jak i barier, które ze swej natury są naturalne, a co za tym idzie zazwyczaj pozostają niezabezpieczone. Zaproszeni do udziału w wystawie artyści ujawniają w swych pracach taktyki umożliwiające określenie niezależnej, teraźniejszej autonomii podmiotowej, powołanej na styku podziałów, warunkiem zaistnienia której jest każdorazowo poznanie siebie samych jako istot wolnych. Sposobów na przekraczanie granic jest wiele – od świadomej izolacji i auto–wykluczenia, przez pielgrzymowanie, do mniej lub bardziej dosłownego ustanawiania prywatnych obszarów, które mogą przyjąć kształt wyimaginowanych wysp albo na przykład mobilnych domów do podróżowania.

Metodą na uwolnienie się od współczesnych podziałów, jaka wyłania się z narracji wystawy Touchpoint jest zatem przede wszystkim stan umysłu, osiągnięciu którego sprzyjają zaproponowane przez artystów ćwiczenia z utopii. Powołane na styku podziałów prace i gesty posiadają siłę przekraczania granic pomiędzy materią, a tym, co ulotne, między aktywnością i pasywnością. Ujawnione przez artystów strategie prowadzić mogą do wytworzenia zmysłowych przestrzeni, które Hakim Bey nazywał tymczasowymi strefami autonomicznymi, wśród historycznych ich prototypów wskazując m.in. na tzw. „pirackie utopie”.

Wystawę „Touchpoint: Borders & Boundaries” organizuje ArtCan we współpracy z Galeriami Miejskimi Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (UAP), Fundacją Rarytas i Miastem Poznań.

ArtCan to organizacja non–profit, która wspiera współczesnych artystów, wystawiając ich prace w dynamicznych i ekscytujących lokalizacjach. Poprzez swój program ArtCan promuje uczciwe wynagradzanie artystów. Podstawowym celem ArtCan jest tworzenie, promowanie, podtrzymywanie i doskonalenie możliwości rozwoju dla współczesnych artystów bez narażania na szwank ich wolności artystycznej.

ArtCan działa na zasadzie członkostwa, jest otwarta na wszystkich artystów i kreatywnych twórców. Zachęcamy ich do wspierania siebie nawzajem i współpracy, do komunikacji oraz wymiany pomysłów i kontaktów. Organizacja obecnie zrzesza 76 członków z całego świata i nie stawia żadnych ograniczeń odnośnie do liczby członków, nieustannie zaprasza nowych kandydatów.

pdf ikona

File about exhibition

zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint zdjęcie z wystawy touchpoint