Wystawa Katedry Bioniki
i Krajobrazu UAP

wystawa
28.07–03.09.2020 r.

plakat katedra bioniki i krajobrazu
plakat katedra bioniki i krajobrazu

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Miejskie Galerie UAP serdecznie zapraszają na Wystawę Katedry Bioniki i Krajobrazu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Wystawa prezentowana będzie w przestrzeniach czterech Galerii Miejskich UAP
Galeria Curators’LAB, ul. Nowowiejskiego 12
Galeria Duża Scena UAP, ul. Wodna 24
Galeria Scena Otwarta UAP, ul. Ratajczaka 20
Galeria Design UAP, ul. Wolnica 9

kurator
Łukasz Spychaj

kurator wystawy Z natury
Maciej Kurak

Wystawa Katedry Bioniki i Krajobrazu 2020
Historia Katedry sięga niemal 45. lat a podstawy pod jej działanie stworzył prof. Włodzimierz Dreszer. Nowatorski program Bionika w projektowaniu doprowadził do powstania w 1981 roku Zakładu, który następnie w roku 1992 przekształcił się w Katedrę Bioniki. Obecna nazwa jednostki – Katedra Bioniki i Krajobrazu została wprowadzona w roku 2014. Wdrożony program był wówczas bezprecedensowy i jedyny w swoim kształcie, w kontekście kształcenia na uczelniach artystycznych na świecie.

Projekty powstające zgodnie z założeniami projektowania bionicznego, wyrastają z obserwacji mechanizmów i form wyodrębnionych ze świata przyrody. Namysł i analiza projektowa nad elementami biosfery dotyczą więc zjawisk naocznie obserwowalnych oraz tych, do którego spostrzeżenia konieczna jest specjalistyczna aparatura. W kręgu zainteresowań pozostają także różnorodne procesy, które zachodzą na styku ludzkiego ciała i zewnętrzem, czy dotyczące zmysłu słuchu itd. To procesy fizyczne i biochemiczne oraz wszelkiego rodzaju zasady, którym podlega świat. Ruch i bezruch w przyrodzie, żywioły – działania wiatru, wody, ziemi, ognia, gra światła i cienia, upływ czasu i jego piętno, dźwięk w przyrodzie, jej cykliczność, zachowania zwierząt i roślin, także pojęcia filozoficzne – wszystkie te elementy są inspiracją i motorem do działań twórczych. Projekty odnoszą się do mikro oraz do makroskali, czerpiąc choćby z fraktali i tworzących je struktur, konstrukcji żywych organizmów.

Pomimo tak długiej tradycji, bioniczne podejście w projektowaniu wciąż jest aktualne i podlega nieustannemu rozwojowi. Szczególnie dziś, nurt ten wydaje się niezwykle istotny, biorąc pod uwagę zagrożenia cywilizacyjne, w tym degradację naturalnego środowiska i oderwania od niego człowieka. Jesteśmy wciągani w wirtualną rzeczywistość, a bycie przed monitorem zastępuje nam odczuwanie, dostrzeganie i doświadczanie realnego BYCIA.

Nasze otoczenie składa się głównie z przedmiotów wytworzonych seryjnie i w każdym momencie mamy dostęp do milionów rzeczy czy obiektów, dostępnych na wyciągnięcie ręki za pośrednictwem globalnej sieci WI–FI. Przyroda wciąż jednak wzbudza zachwyt, a poprzez swoją nieprzewidywalność jest nieodgadniona i może wywoływać potrzebne projektantowi emocje.

Na wystawie zaprezentowano prace studentów i dydaktyków związanych z Katedrą. Wystawa podzielona jest na cztery części – wzajemnie się uzupełniające i zaprezentowana w galeriach Uczelni: Curators LAB, Scena Otwarta oraz Duża Scena. Wystawie towarzyszy indywidualny pokaz prac prof. Piotra Szwieca (Pracownia Projektowania Struktur Przestrzennych) zatytułowany “Z natury”, i który można oglądać w Galerii Design UAP.


Pracownie Katedry biorące udział w wystawie

I Pracownia Bioniki
kierownik pracowni: dr hab. Izabela Idzikowska – Bzdręga
asystent pracowni: mgr Joanna Sichel, asyst.

II Pracownia Bioniki
kierownik pracowni: prof. dr hab. Wojciech Hora
asystent pracowni: mgr inż. arch. Filip Żuchowski, asyst.

Pracownia Interpretacji Przestrzeni
kierownik pracowni: prof. dr hab. Andrzej Wielgosz
asystent pracowni: mgr inż. arch. Łukasz Spychaj, asyst.

Pracownia Projektowania Struktur Przestrzennych
kierownik pracowni: dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP
asystent pracowni: dr Patrycja Mikołajczak, ad.

Pracownia Projektowania Wnętrz Krajobrazowych
kierownik pracowni: dr Natalia Rozmus, ad.

Pracownia Rewitalizacji Krajobrazu
kierownik pracowni: dr hab. Sławoj Dreszer, prof. UAP

zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu zdjęcie z wystawy katedra bioniki i krajobrazu