Martyna Pakuła
Nic się nie zmieniło

WYSTAWA
05–18.10.2020 r.

Scena Otwarta
ul. Ratajczaka 20

plakat nic się nie zmieniło
plakat nic się nie zmieniło

Dokumentacja odnosząca się do pracy dyplomowej „Mój Inny” (wykonanej w II Pracowni Grafiki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu), składającej się z książki artystycznej i działań performatywnych.

zdjęcie z wystawy nic się nie zmieniło zdjęcie z wystawy nic się nie zmieniło zdjęcie z wystawy nic się nie zmieniło zdjęcie z wystawy nic się nie zmieniło zdjęcie z wystawy nic się nie zmieniło zdjęcie z wystawy nic się nie zmieniło zdjęcie z wystawy nic się nie zmieniło