Trzecia edycja wystawy
Arch Inside w Poznaniu

WYSTAWA
08–27.02.2021 r.

Stara papiernia uap
ul. Szyperska 8

plakat arch inside
plakat arch inside

Kuratorzy
dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS
dr Dominika Zawojska-Kuriata, ad.
dr Emilia Cieśla, ad.
dr Robert Gruszewski, ad.

Goście specjalni
dr hab. Andreas Guskos, prof. AS.
prof. dr hab. Józef Jurek, prof. UAP

Artyści
Adam–Wadas Ewelina, Aksonova Olena, Barłóg Piotr, Basałygo Maciej, Bartkowiak Michał, Bąba–Ciosek Natalia, Ciosek Andrzej, Brennenstuhl–Bludnik Marta, Cieśla Emilia, Czajkowski Dawid, Dajczak Agnieszka, Dzięgelewska Emilia, Maculewicz Alicja, Fiuk Piotr, Groń Krzysztof, Gruszewski Robert, Grzywacz Natalia, Guskos Andreas, Gwiżdż Aleksandra, Mróz Aleksandra, Gandzel Katarzyna, Jarmołowicz Mira, Jurek Józef, Karwat Damian, Kieda Kamila, Kiedrowicz–Świtalska Olga, Kliśko–Walczak Natalia, Kotwis Aleksandra, Kostecki Samuel, Kraszewska Julia, Krukowska Kamila, Krystek Alicja, Kudlińska Weronika, Kuriata Irek, Legawiec Agata, Lewandowska Katarzyna, Nawój Szymon, Machomet Paweł, Machowiak Piotr, Maćkowiak Tymon, Małecka Agnieszka, Marcinkowski Arek, Maślewski Grzegorz, Matejko Eugeniusz, Matusewicz Tomasz, Miłowska Martyna, Mulczyńska Maria, Ochman–Tarka Patrycja, Owsian Marek, Usarewicz–Owsian Jolanta, Owsian–Matyja Anna, Palka Jakub, Pełechaty Agata, Pestka Andrzej, Perz Agata, Pińczyńska Magda, Podgórska–Glonti Katarzyna, Regimowicz Henryk, Regimowicz Natalia, Rutka Wiktoria, Rzadkiewicz Rafał, Sapeta Olga, Stankowski Janusz, Stankowski Mikołaj, Sudak Piotr, Swoboda Małgorzata, Szajda Mariusz, Szrajber Rafał, Świtalski Tomek, Trytek Paula, Tsigkouni Stefania, Tyczka Magdalena, Waszak Marcin, Wawrzyniak Alicja, Wechowska Adrianna, Węcławska–Lipowicz Weronika, Węglarz Zuzanna, Wilk Ryszard, Kędra Kamil, Woźny Karolina, Zawojska–Kuriata Dominika, Zwolak Katarzyna

Pedagodzy Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu , po raz kolejny mieli zaszczyt zaprosić autorów projektów wielu ośrodków akademickich w Polsce i zagranicą.

Tegoroczna, trzecia edycja międzynarodowej wystawy Arch Inside The architectural future I Internal space / external space, prezentuje prace związane z szeroko pojętą architekturą i architekturą wnętrz, grafiką, fotografią i sztuką użytkową.

We wrześniu 2020 mieliśmy możliwość zaprezentowania wystawy podczas Międzynarodowego Sympozjum Medea 2020 I Horyzont zdarzeń, które odbyło się w Grecji, w Gallery of the Cyclades.

Temat aktualnego wydarzenia skłania do refleksji na temat przyszłości w odniesieniu do szeroko pojętej przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej. Różne pojmowanie jutra w założeniach projektowych uczestników Arch Inside 2020, jak co roku przyczynia się do rozważań nad tym co przed nami.


Teachers from the Faculty of Interior Design of the Academy of Art in Szczecin and the Faculty of Interior Design and Stage Design at the University of Arts in Poznan, once again had the honor of inviting the authors of projects from many academic centers in Poland and abroad. This year’s, third edition of the international exhibition Arch Inside The architectural future I Internal space / external space, presents works related to the broadly understood architecture and interior design, graphics, photography and applied art. In September 2020, we had the opportunity to present the exhibition during the International Symposium Medea 2020 I Horizon of Events, which took place in Greece, at Gallery of the Cyclades.

The subject of the current event prompts reflection on the future in relation to the broadly understood internal and external space. Different understanding of tomorrow in the project assumptions of Arch Inside 2020 participants, as every year contributes to the reflection on what is ahead.

zdjęcie z wystawy arch inside zdjęcie z wystawy arch inside zdjęcie z wystawy arch inside zdjęcie z wystawy arch inside zdjęcie z wystawy arch inside zdjęcie z wystawy arch inside zdjęcie z wystawy arch inside zdjęcie z wystawy arch inside zdjęcie z wystawy arch inside zdjęcie z wystawy arch inside zdjęcie z wystawy arch inside zdjęcie z wystawy arch inside zdjęcie z wystawy arch inside zdjęcie z wystawy arch inside zdjęcie z wystawy arch inside zdjęcie z wystawy arch inside zdjęcie z wystawy arch inside