Wystawa zbiorowa
Lockdown

WYSTAWA
31.03–11.04.2021 r.

Scena Otwarta
ul. Szyperska 8

plakat lockdown
plakat lockdown

Kuratorka
Daria Tomczak

Z powodu najnowszych obostrzeń nie jest możliwe fizyczne odwiedzenie wystawy. Dokumentacja oraz oprowadzanie autorskie zostaną udostępnione na Facebooku oraz Instagramie Galerii.

Wystawa ​Lockdown to prezentacja prac związanych z tematyką zamknięcia, izolacji, samotności jak i wielu innych emocji towarzyszących nam w pandemicznej sytuacji. Przedstawione prace wskazują na swojego rodzaju wewnętrzną walkę artystów z nową rzeczywistością, w której przyszło im żyć. Wystawa ma na celu oswojenie odbiorcy z problemami wynikającymi z wprowadzonych ograniczeń, a także zwiększenie świadomości, że ​uczucia towarzyszące nam podczas pandemii takie jak: samotność, strach, wyobcowanie, poszukiwanie balansu w życiu i problemy ze skupieniem dotyczą nas wszystkich.

Artyści nie mieli wyboru,​ musieli dostosować się do nowej rzeczywistości, wykorzystali narzucone ograniczenia w swojej twórczości uwieczniając ten moment w historii całego świata. To właśnie ​za pomocą narzuconych przez państwo ograniczeń w swoich pracach przedstawili swoje własne uczucia i przemyślenia. Niektóre przedstawione prace czerpią ze strachu i izolacji, ale także z poszukiwania siebie we wprowadzanych restrykcjach. Ukazują zmianę postrzegania codziennych przestrzeni, które niegdyś wydawały nam się bezpieczne. W tym czasie niezwykle istotne jest poszukiwanie samego siebie. Część prac koncentruje się wokół tematu zamknięcia, wpędzającego człowieka w paranoję spowodowaną ogromną ilością atakujących nas informacji, które pojawiają się w mediach społecznościowych, a przed którymi ciężko nam uciec. W ich twórczości niezwykle istotne było znalezienie odpowiedzi na nowopowstałe obawy współczesnego świata, który w przeciągu paru miesięcy tak dynamicznie uległ zmianie. Świeże spojrzenie i innowacyjność przedstawionych dzieł pokazuje, że świat sztuki nie poddał się, że idzie z duchem czasu, odpowiadając na nowe problemy. ​Doświadczenie izolacji ​pozwala odnaleźć artystom nową kreatywność. Sztuka staje się pomocna w radzeniu sobie z nową rzeczywistością, w której musimy żyć.

Prezentowana praca Pawła Franciszka Jaskuły zatytułowana ​”Strandet”,​ ukazuje problem odczytywania przestrzeni mieszkania/domu, która niegdyś pełniła funkcję schronienia, a teraz staje się obca. Artysta w sposób poniekąd cyniczny odnosi się do wprowadzanych restrykcji. Złota folia znajdująca się na fotografiach tworzy piękną grę światła, ale i podkreśla osamotnienie towarzyszące nam wszystkim w czasie lockdownu. Złoto, które kojarzy się z bogactwem, jest tylko i wyłącznie folią nawiązującą do problemów finansowych artystów, którzy zostali odcięci od swoich dotychczasowych źródeł zarobków.

Animacja ​”Frames” Anety Siurnickiej w intrygujący sposób wprowadza nas do świata pasji i ograniczeń przedstawionych w postaci ram. W każdej ramie znajduje się inny obraz. Hipnotyzujący taniec, jak i zastosowany podkład muzyczny nadaje pustej przestrzeni wnętrza nowy charakter. Wymowne zniknięcie postaci autorki pozostawia niedosyt i wskazuje na swojego rodzaju pustkę.

„Proces nieustannego scalania” Marty Sucherskiej to działanie przestrzenne poruszające temat negatywnych reakcji artystki na sytuacje życiowe, które stają się jej ​naroślami i przywarami. Autoportret Marty pokazuje odbiorcy, jak bardzo ważna jest walka ze swoimi wewnętrznymi demonami i dokonanie przewartościowania dotychczasowego życia. Każdy człowiek doświadczający negatywnych uczuć powinien zmniejszyć ilość swoich przywar, aby współuczestniczyć w procesie scalania.

Niezwykle ciekawy jest cykl fotografii zatytułowany ​”Stany skupienia” Mateusza Janika. Autor ukazuje w tej serii zaburzenia obsesyjno–kompulsywne, które objawiają się wielokrotnym powtarzaniem czynności lub powtarzającymi się myślami, nad którymi nie mamy kontroli. Przedstawione zdjęcia nie są próbą wizualizowania choroby, ale mają one na celu zwiększenie świadomości społecznej. Współcześnie z tymi problemami boryka się wiele osób, niekoniecznie zdając sobie z tego sprawę.

Praca Jaśminy Kamińskiej „Czuje się bezpiecznie gdy” porusza temat granic bezpieczeństwa. Autorka pokazuje strach, który towarzyszy nam podczas codziennych czynności związanych z wyjściem z domu. Wybrane przez nią lokalizację są miejscami, zazwyczaj zatłoczonymi. Jak pisze autorka o swojej pracy​„​Strefę bezpieczeństwa rozumiem jako niezbędną formę przetrwania, budującą obszar mojej ochrony”.

Podczas trwania pandemii, niezwykle istotne było odnalezienie balansu w naszym życiu, który został mocno zachwiany wprowadzonymi obostrzeniami. W przedstawieniu tej tematyki wpisała się praca Magdaleny Czapiewskiej zatytułowana „Balans”​. Wieża złożona z dopasowanych do siebie elementów trzyma się bez żadnej konstrukcji. Każdy element jest odpowiednio wyważony i dopasowany względem drugiego. Inspiracją artystki było zachowanie zdrowego rozsądku w sytuacjach, które tego wymagają i równowagi z samym sobą.

Niezwykle interesująca jest też seria fotografii zatytułowana ​”Dotyk” stworzona przez Julię Ciesielczyk. Prace są przedstawieniem osobistych myśli artystki na temat dotyku, reakcji skóry na czynniki zewnętrzne w postaci bakterii, zanieczyszczeń, bólu, reakcji na zimno, czy też ciepło. Całość wystawy wpisuje się w tematykę LockDownu.

Przedstawione prace artystów komponują się ze sobą tworząc spójną całość. Świeże spojrzenie i innowacyjność pokazanej twórczości w inteligentny sposób ukazuje problemy, które trapią nas podczas przymusowej izolacji.

Daria Tomczak