SLACKSPACE
Wystawa zbiorowa

wernisaż
09.07.2021 r., godz. 18:30

WYSTAWA
09–18.07.2021 r.

Scena Otwarta
ul. Szyperska 8

plakat slackspace
plakat slackspace

"Jedyny warunek jest taki, że nie można nazywać tego, co robimy sztuką"
Allan Kaprow

Skala 1:1 / Urok / Światy sztuki (środowiska wspomagające sztukę) / Wspomagane ready mades i prototypy wspomagane przez świat sztuki / Autorstwo / Autonomia / Współczynnik sztuki / Naddatek kognitywny / Kompetencja / Gmachy pojęciowe / Dezaktywacja (estetycznej funkcji sztuki) / Bezinteresowny widz / Podwójna ontologia / Eskapologia / Wydarzenie / Wiedza specjalistyczna / Kultura ekspercka / Efekty zewnętrzne (korzystne i niekorzystne) / Eksterytorialna wzajemność /

Gra / Pokłosie / Hakowanie / Bezczynność (twórcza i wymowna) / Nieperformatywność Leksykon (w stronę krajobrazu leksykalnego przyjaznego dla użytkownika) / Furtka (loophole) / Muzeum 3.0 / Narratorstwo (mówienie o sztuce) / Obiektowość / Własność (prawa autorskie nie są dla użytkowników) / Jazda na barana (piggybacking) / Kłusownictwo / Profanacja / Bezcelowy cel / Wzajemne ready mades /Redundancja / Zmiana przeznaczenia / Slackspace / Specyficzna widzialność (lub specie artis) / Widz / UIT („use it together„) / Użytkologia / Zwyczajność (zwyczajność ≠ wydarzenie) / Użytkowość

artystki i artyści
Marianna Andrzejewska / Mikołaj Dziurzyński / Julia Hazuka / Kamila Jagieniak / Kasia Kałaniuk / Danuta Kobylacka / Zuzanna Koluch / Olga Kucel / Krzysztof Kędzierski / Zuzanna Koprowska / Hugo Kowicki / Paulina Młynarska / Grażyna Olejniczak / Julia Pędzieszczak / Przemysław Piniak / Paulina Przychodzka / Bona Stanulewicz / Maria Strze / Joanna Suppan / Sztefka Ewa / Jul Walkowiak / Xymena Zaręba / Ewa Zonik / Martyna Żelazna

organizacja
Piotr Macha

Prace powstałe wobec książki Stephena Wrighta „W stronę leksykonu użytkowania” w pracowniach Piotra C. Kowalskiego, Piotra Macha, Daniela Koniusza.