U podstaw

WYSTAWA
16–26.02.2021 r.

Scena otwarta
ul. Szyperska 8

plakat u podstaw
plakat u podstaw

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Pracownia Projektowania Wstępnego (studia stacjonarne, niestacjonarne) – dr Szymon Nawój, ad.
Podstawy Projektowania Wnętrz Mieszkalnych (studia podyplomowe) – dr hab. Natalia Kliśko – Walczak, prof. UAP

Akademia Sztuki w Szczecinie
Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz – dr Olga Świtalska-Kiedrowicz, ad., mgr AgataLegawiec, dr Dominika Zawojska-Kuriata
Podstawy Projektowania Mebli – mgr Paweł Machomet

Wystawa „U podstaw” to wspólna inicjatywa kierunku Architektura Wnętrz Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz Akademii Sztuki w Szczecinie.

Prace studentów prezentowane na wystawie powstały w Pracowniach Projektowania Wstępnego, które stanowią niezbędny element przygotowania młodych ludzi do studiów z zakresu szeroko rozumianej architektury wnętrz. Proces dydaktyczny, jaki zachodzi u podstaw projektowania, ma za zadanie wprowadzić studentów w specyficzny dla nich nurt rozumowania, dyskusji, obserwacji oraz artykulacji. W ramach projektowania wstępnego studenci poruszają szereg kwestii teoretycznych oraz podejmują pierwsze próby praktycznego ujęcia analizowanych zagadnień.