Katedra Designu UAP
Wdrożeniowo/Studyjnie 3

WYSTAWA
15.02–15.03.2021 r.

Galeria Design UAP
ul. Wolnica 9

plakat wdrożeniowo/studyjnie 3
plakat wdrożeniowo/studyjnie 3

Katera Designu UAP zaprezentuje obiekty rynkowe i unikatowe, których autorami są pracownicy naukowo–dydaktyczni Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

OBIEKTY unikatowe to autorskie poszukiwania w zakresie kształtowania formy produktu i daleko idący eksperyment. Inne prace to wdrożone PRODUKTY, które są wynikiem przeprowadzonego procesu projektowego, którego efektem jest produkcja wielkoseryjna. Obie zaprezentowane kategorie wzajemnie się dopełniają, tworząc współczesny nurt wzornictwa, czyli kulturę materialną naszych czasów.

Na wystawie zaprezentowany zostanie ciekawy zbiór prac, których autorami są pracownicy naukowo–dydaktyczni, zatrudnieni w Katedrze Designu, na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wszystkie realizacje są wynikiem aktywności designerów i powstały w wyniku przeprowadzonego procesu projektowego, wiążącego różnorodne zagadnienia użytkowości, ergonomii, konstrukcyjno–formalne, technologiczne, ekonomiczne, marketingowe i in.

Cała twórczość projektantów wzornictwa rozpięta bywa pomiędzy dwoma biegunami. Podstawowa opozycja – w największym uproszczeniu – dotyczy pojęć: kreacyjny i produktowy. Z jednej strony prace autorskie pozwalają na dogłębne studiowanie zagadnień kształtowania formy i daleko idący eksperyment – jak dzieje się w obiektach unikatowych. Na drugim krańcu sytuuje się sfera produkcji przemysłowej, czyli poddanie się ścisłemu reżimowi wytwórczości wielkoseryjnej, z jej rygorami kalkulacji ekonomicznych i możliwości technologicznych, limitami czasowymi i wieloma innymi ograniczeniami. To jednak jest istotą profesji designera i w tych ścisłych ramach właśnie wzornictwo pozwala na wykreowanie oryginalnych rozwiązań – produktów tworzących kulturę materialną współczesności. Pozwala stworzyć pewną wartość dodaną, jest elementem wzbogacającym naszą rzeczywistość, poprawiającym funkcjonowanie w niej na wielu polach – na których znajdują się dobrze zaprojektowane przedmioty.

Wystawę KATEDRA DESIGNU UAP: wdrożeniowo i studyjnie tworzyć będzie cała paleta różnorodnych obiektów: zarówno jednostkowo wykonanych produktów unikatowych, jak i realizacje wdrożone do produkcji seryjnej. Zbiór zawierać będzie przedmioty, będące w różnej relacji z użytkownikiem: od bezpośredniego kontaktu – jak biżuteria czy galanteria, poprzez te bliskie, towarzyszące codziennym lub odświętnym rytuałom – jak naczynia z porcelany i szkła, aż po nieco dalsze, pozwalające na kreowanie przestrzeni w naszym otoczeniu – jak meble, lampy, obiekty we wnętrzach.

prof. dr hab. Bogumiła Jung


Artyści Katedry Designu, którzy zaprezentują swoje prace
prof. dr hab. Bogumiła Jung
prof. dr hab. Marzena Wolińska
prof. dr hab. Dariusz Kuźma
dr hab. Michał Filipiak, prof. UAP
dr hab. Łukasz Stawarski, prof. UAP
dr Magdalena Grenda, ad.
dr Karolina Tylka-Tomczyk, ad.
dr Mateusz Sipiora, ad.
mgr Bartłomiej Pawlak, asyst.
mgr Małgorzata Paruch-Piotrowska, asyst.
mgr Magdalena Jugo
mgr Kamila Szcześniak, asyst.

zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo zdjęcie z wystawy wdrozeniowo