Dlaczego mi smutno?

wernisaż
24.05.2022 r., godz.: 19:00

wystawa
24.05–05.06.2022 r.

Galeria Duża Scena UAP
ul. Wodna 24

plakat dlaczego mi smutno
plakat dlaczego mi smutno

Kuratorzy
Gabi Skrzypczak
Filip Til

Wsparcie merytoryczne
Izabela Kowalczyk
Karolina Brzezicka

Oprawa graficzna
Kiju Klejzik

Ostatnia dekada to czas trudny dla wielu z nas. Minął drugi rok pandemii, do której przez rutynę już przywykliśmy. Mamy kryzys uchodźczy na granicy – imigranci przerzucani są z państwa do państwa. A w lutym rozpoczęła się agresja rosyjska na Ukrainę. Eskalacja ludzkich tragedii sięgnęła zenitu. To skala globalna, ale nie możemy zapomnieć też o skali mikro, czyli o nas samych. Każdy w swoim życiu osobistym boryka się z mniejszymi lub większymi problemami, które towarzyszą naszej codzienności. Należą do nich depresja, samotność, nietolerancja czy poczucie bezradności.

Wystawa Dlaczego mi smutno? prezentowana w poznańskiej galerii Duża Scena poszukuje odpowiedzi na to właśnie pytanie. Zbiór prezentowanych prac to opowieści o życiu codziennym i zmartwieniach młodego pokolenia. Bezsilność jednostki wobec absurdalnych sytuacji politycznych, późnego kapitalizmu i innych nonsensów XXI wieku powoduje tłumioną frustrację. Emocje te prowadzą do życia w rutynie, znużenia i bezradności. Na wystawie prezentowane są dzieła Martyny Borowieckiej, Christiny Everts, Krzysztofa Grzybacza, Anny Grzymały, Tomasza Kręcickiego, Małgorzaty Mycek, Anny Piechury, Natalii Poniatowskiej, Katarzyny Wyszkowskiej i Michała Żytniaka.

Prace odnoszą się do przestrzeni domowej i codziennego w niej funkcjonowania. Mówiąc o domu, coraz częściej myślimy o nim w kategorii znużenia. Znamy go na pamięć, wszystko ma swoje ustalone miejsce, ustalony rytm. Sprzęty domowe i zwierzęta towarzyszące tworzą z nami posthumanistyczną wspólnotę — domowy habitat. Wystawa porusza też aspekt przestrzeni do życia, a raczej jej braku. Astronomiczne ceny mieszkań i popularna dziś patodeweloperka to poważny problem młodego usamodzielniającego się pokolenia. Dlaczego mi smutno? to projekt obrazujący rezultat rozmów, obserwacji i doświadczenia życiowego osób twórczych. Pokazując zebrane dzieła, wystawa daje możliwość poznania wypowiedzi artystycznych o smutku, osamotnieniu i izolacji. Zapraszamy do spotkania w galerii, bycia razem i zagłębienia się w opowiadane historie.