Dorota Tarnowska-Urbanik
Raz do roku jelenie łowią ludzi

wernisaż
29.04.2022 r., godz.: 18:00

wystawa
29.04–22.05.2022 r.

Galeria Szewska 16
ul. Szewska 16

plakat raz do roku
plakat raz do roku

Kuratorzy
Natalia Czarcińska
Jerzy Muszyński

„Raz do roku jelenie łowią ludzi”, tak rozpoczyna się wiersz Gary’ego Snydera, użyty przez Dorotę Tarnowską-Urbanik jako quasi komentarz do pracy Skafander dla outsidera. Jelenie – w interpretacji artystki – uosabiają w nim ideologie i doktrynalność wszelkich, nawet tych najbardziej liberalnych i tzw. postępowych (świato)poglądów. Wpuszczane nieraz bezwiednie, podstępnie zamieszkują umysły i jak pisze Snyder „otaczają nas od wewnątrz”. Skafander staje się tu nie tyle metaforą ochrony od zewnątrz, co ochrony wnętrza noszącego go insidera.

Podobnych zagadnień dotykają też pozostałe prace. I tak, Kruche rozmowy zainspirowane zostały kontaktem z pacjentami szpitala psychiatrycznego, w którym artystka przez rok prowadziła warsztaty. Wielkim zaskoczeniem był dla niej fakt, że choroba niektórych pacjentów okazywała się świadomą konfabulacją, i że szpital był ich domem z wyboru. Stał się „skafandrem” dla ich kruchych osobowości, niepotrafiących odnaleźć się w normatywnej rzeczywistości.O jej złożoności Dorota Tarnowska-Urbanik przypomina nam w Ćwiczeniach z kartografii, przybierających formę (znanej z nomenklatury cyfrowej) chmury, w której centralne miejsce zajmuje bezideowość. Mglistej strukturze mapy towarzyszy Skorowidz światopoglądów, w którym alfabetyczne uporządkowanie dostępnych na ścianie opcji jest niepozbawionym ironii komentarzem, „obnażającym” umowność przypisanych pojęciom porządków.

Zbliżony charakter posiadają Przypisy, będące refleksją nad „pojęciami obecnymi w aktualnym (praca powstała w 2015 roku) dyskursie”, jak mówi artystka. Ułożone w formie krzyżówki słowa „tworzą efemeryczny notatnik, zbiór postaw prezentujących odmienne poglądy na politykę, religię, kulturę i edukację”. Wyszyte pojęcia układają się w pluralistyczny obraz, symbolicznie scalający spolaryzowane postawy.Podobny zabieg został wykorzystany w Esejach o prawdzie, książce artystycznej, w której cytaty dotyczące odmiennego rozumienia kategorii prawdy splecione zostały we wspólną „publikację”.

W oparciu o cytaty stworzony został też Projekt: człowiek. Wykorzystano w nim wycinki z czasopism o profilu psychologicznym, w których artystka tropiła sprzeczne ze sobą treści.W Kolosach na glinianych nogach znajdziemy z kolei zbiór portretów „guru”, którzy – jak mówi artystka – „tworząc nieudowadnialne konstrukty myślowe wpływały, wpływają i nadal będą wpływać na ogrom ludzkich istnień”.

Raz do roku jelenie łowią ludzi, to wystawa o człowieku w świecie i świecie w człowieku. Z pewnego dystansu i z pewnym dystansem. Ze szczyptą ironii, ale przede wszystkim pełna empatii i zrozumienia dla odmienności i indywidualności, dla słabości i tego wszystkiego co czyni ludzi ludźmi. W kontekście aktualnego spolaryzowania społeczeństwa, ten jakże subtelny i serdeczny humor autorki wydaje się być bardzo potrzebny i terapeutyczny.


Dorota Tarnowska-Urbanik
Urodzona w 1982 roku w Pucku. W 2008 roku obroniła pracę dyplomową z grafiki warsztatowej i rysunku na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie UAP), w latach 2007–2008 studiowała grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie. W latach 2009–2013 odbyła studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. Od 2013 roku jest adiunktem w Pracowni Tkaniny Artystycznej na Wydziale Malarstwa i Rysunku UAP. Współkuratorka w Galerii Szewska 16.