Wojciech Zubala
Nowy ład. Obrazy

wernisaż
11.02.2022 r., godz.: 18:00

wystawa
11–27.02.2022 r.

Galeria Szewska 16
ul. Szewska 16

plakat nowy ład
plakat nowy ład

Kuratorzy
Paweł Flieger
Jakub Malinowski

Obszar, z którego artysta czerpie inspiracje do swoich działań wydaje się nieograniczony. Jednak podstawowym źródłem poznania jest rzeczywistość odbierana nie tylko zmysłami, ale przede wszystkim intelektem. Artysta to ktoś o innej wrażliwości – może głębszej, ale jednocześnie upośledzonej, o jemu tylko właściwej percepcji świata. Tworzy on własny niepowtarzalny porządek nie tylko odzwierciedlając i dokumentując rzeczywistość. Przez subiektywność własnych odczuć nadaje światu nowy kształt i znaczenie, przedstawiając go nie takim jakim go widzi, ale takim jakim chce go zobaczyć.Wystawa „Nowy ład” jest zbiorem obrazów powstałych na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Wojciech Zubala – Malarz i fotografik. Urodził się w 1964 roku. Ukończył studia w 1989 roku na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.Wczesne prace Zubali oscylują między obrazem, rzeźbą i tkaniną eksperymentalną. Od połowy lat dziewięćdziesiątych głównym środkiem wypowiedzi artystycznej staje się malarstwo. Artysta pozostaje na styku realności i abstrakcji. Jego obrazy mieszczą w sobie potencjalność znaczeń, odczytań, pobudzają skojarzenia. Równolegle do malarstwa zajmuje się fotografią, której tematyka prowokuje do zadawania fundamentalnych pytań o sens istnienia, przemijania, śmierci oraz bezsilności człowieka wobec jej nieuchronności.W swoim dorobku ma ponad 40 wystaw indywidualnych. Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w kolekcjach w kraju i zagranicą.Profesor sztuk plastycznych. Prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. W latach 2012–2020 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich.