PAMIĘĆ I NIE-PAMIĘĆ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

wystawa
25.10–02.11.2022 r.

plakat pamięć
plakat concept

Autorzy prac
Agnieszka Sawuła, Aleksandra Suproń, Amelia Olejniczak, Aneta Koźlarek-Ciesielska, Anna Kulik, Anna Tuzimek, Dominika Jaśkowiak, Dorota Jakubiak, Ewa Kralewska, Hanna Muszyńska, Joanna Gapińska, Julia Golińska, Julia Stachowska, Karolina Paczewska, Katarzyna Kwiatkowska, Katarzyna Lamenta, Krzysztof Kędzierski, Maja Grabowska, Małgorzata Sommerfeld, Marta Balcer, Monika Sobczak, Patrycja Pirucka, Yaryna Surminska,


Wystawa prezentuje prace studentów i studentek I roku studiów licencjackich i magisterskich, które powstały w trakcie Pleneru Kierunkowego Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu.

Tematem przedsięwzięcia było hasło: „PAMIĘĆ I NIE-PAMIĘĆ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ”, które stało się punktem wyjścia do zaproponowania przez uczestników/uczestniczki pleneru rozmaitych w charakterze realizacji, zamysłów koncepcyjnych, ingerencji artystycznych. Twórcze reinterpretacje stały się medium, kanałem nawiązania relacji, dialogu z przeszłością. Środkiem osadzenia historii w teraźniejszości.

Pomysłodawczyni założeń merytorycznych, dr Anna Topolska zwróciła uwagę na fakt, że: „Pamięć jest wytwarzana i reprodukowana w relacjach społecznych, operuje na granicy prywatne/publiczne, osobiste/zbiorowe. Tworzy warstwy, zarówno mentalne jak i materialne oraz wizualne, które ze sobą wchodzą w interakcje. Pamięć, z natury wybiórcza, oznacza również nie-pamięć, wyparcie, których powody mogą być różne. Miasto jednak w swej tkance ma zapisane zarówno pamięć jak i nie-pamięć, które odciskają swe piętno w jej materii i warstwie wizualnej. (…)”.

Projekty mogły być realizowane w ramach różnych dyscyplin artystycznych, mogły również być przedstawione jako adekwatna prezentacja cyfrowa, emitowana przez rzutnik multimedialny. Każda powstała praca praktyczna została opatrzona autorskim pisemnym komentarzem.

W realizacji zadania plenerowego studentów i studentki wspierały instytucje towarzyszące, którym składamy najserdeczniejsze podziękowania w imieniu WEAiK. Były to:
Archiwum Państwowe w Poznaniu,
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu,
Muzeum Historii Miasta Poznania,
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości (wszystkie oddziały).

zdjęcie z wystawy pamięć i niepamięć zdjęcie z wystawy pamięć i niepamięć zdjęcie z wystawy pamięć i niepamięć zdjęcie z wystawy pamięć i niepamięć zdjęcie z wystawy pamięć i niepamięć zdjęcie z wystawy pamięć i niepamięć zdjęcie z wystawy pamięć i niepamięć zdjęcie z wystawy pamięć i niepamięć