Aleksandra Dunaj
Prowizoryczna mapa sklejona ze śmieci, które trzymam po kieszeniach

wernisaż
14.12.2022 r., godz.: 18:00

wystawa
14.12.2022–05.01.2023 r.

Galeria Curators’LAB
ul. Nowowiejskiego 12

plakat prowizoryczna
plakat prowizoryczna

Aleksandra Dunaj jest Laureatką Nagrody Specjalnej Rektora UAP podczas 41. edycji Konkursu im Marii Dokowicz na Najlepszy Dyplom UAP

Prowizoryczna mapa sklejona ze śmieci, które trzymam po kieszeniach
Prezentowane tu prace, choć wywodzą się z osobistych doświadczeń, są autokomentarzem dotyczącym czytelności zapisu i wizualności jako takiej. Staram się w nich reorganizować przestrzeń i wpisane w nią znaczenia przy pomocy (pozornie) nieprzystających do siebie środków formalnych i stawiam sobie stare, dawno już zadane pytania, próbując na nowo je zinterpretować. Są to zarówno pytania o miejsce obrazu w przestrzeni kultury wizualnej i jego integralności jako medium, jak i po prostu o sens rozcierania tłustych pigmentów na kawałku płótna. Zastosowane przeze mnie środki malarskie opierają się na jakościowo przeciwstawnych właściwościach, od iluzyjnych plam po prosty, linearny rysunek. Staram się w ten sposób zbudować znaczeniową głębię rozpostartą pomiędzy przeciwstawnymi tendencjami takimi jak ostrość-nieostrość, głębia-wypłaszczenie, kolor-walor, negatyw-pozytyw. Jednym z powodów zestawienia ich w tym samym planie była chęć zbudowania napięcia lub nawet całej siatki napięć pozwalających odnieść się w interpretacyjnej warstwie moich prac do pojęć natury bardziej ogólnej. Do wyżej wspomnianych już pytań.

prowizoryczna prowizoryczna prowizoryczna prowizoryczna prowizoryczna prowizoryczna prowizoryczna prowizoryczna