Przy-po-Mnie-nia /
Re-Me-mbers

wernisaż
22.04.2022 r., godz.: 19:00

wystawa
22–29.04.2022 r.

Galeria Scena Otwarta UAP
ul. Szyperska 8

plakat przypomnienia
plakat przypomnienia

Wspomnienia minionych wrażeń – po-słuchów, po-dotyków, po-smaków, po-węchów, po-widoków. Przefiltrowana przez własne myśli i odczucia. Esencja miejsc, ludzi i wydarzeń. Własne dźwięki, obrazy, smaki, zetknięcia oraz zapachy – kumulujemy je wewnątrz i nosimy przy sobie, wędrując przez rozmaite miejsca i czasy, by one znienacka nas odrywały.

Zapraszamy na wystawę nasyconą minionymi chwilami, które kształtują podróż wśród swoich reprezentacji. Fotografia, poezja, dźwięk – to tylko niektóre z nośników pamięci. Zmysły przybiorą nową artystyczną formę i sprowokują powrót naszych prywatnych, schowanych głęboko wspomnień.

Kuratorki
Michalina Janas
Weronika Sawczuk
Zuzanna Wróblewska
Aleksandra Zhuchko

Osoby artystyczne
Bartosz Dłubała, Dominika Głowała, Mary Gryczewska, Magdalena Kamińska, Małgorzata Kępa, Monika Kocielsa, Nicole Kouts, Linda Lach, Julia Laszczka, Mateusz Leszczyński Florine Mougel, Paulina Poczęta, Anna Rynarzewska, Aleksandra Skowrońska, Zuzanna Stempska, Weronika Święcicka, Michał Żyłowski


Memories of past impressions, pervasion of after-sounds, after-touches, after-tastes, after-smells, after-sights. The essence of places, people and events filtered through one’s thoughts and feelings. Our own sounds, images, tastes, touches and smells, which we cumulate inside and carry with us while roaming around various places and times, so that they suddenly relocate us.

We invite you to an exhibition saturated with past moments that shape journey among their representations. Photography, poetry, sound – these are only some of the carriers of memory. The senses will take on a new artistic form and provoke the return of our private, deeply hidden memories.

The opening will take place on 22nd April 2022 at 7pm at Scena Otwarta.

You will be able to visit the exhibition until 29th April 2022.

The Open Stage runs from Wednesday to Sunday from 1pm to 5pm. Admission is free.