Radosław Włodarski
Fotomontaż / Obraz symultaniczny

wernisaż
02.02.2022 r., godz.: 18:00

wystawa
02.02–13.02.2022 r.

Galeria Curators’LAB
ul. Nowowiejskiego 12

plakat fotomontaż / obraz symultaniczny
plakat fotomontaż / obraz symultaniczny

FOTOMONTAŻ – technika ściśle związana z ruchem dada i konstruktywizmem, jest głównym obszarem moich eksploracji artystycznych oraz głównym tematem mojej pracy doktorskiej. Moje kolaże, choć literackie, zawierają wątki społeczno- polityczne. Zabieram widza w podróż ku estetycznym doznaniom, które stopniowo ustępują krytycznemu namysłowi nad kondycją współczesnego społeczeństwa. Wychodzę z pozycji anarchistycznych, stąd w mojej twórczości nie ma miejsca na rzeczy święte czy tematy tabu. Każde zjawisko może stać się obiektem mojego krytycznego namysłu, każdy namysł może stać się obiektem mojej twórczej pracy.

Impuls do tworzenia tego typu prac wypływa z humanistycznej troski o człowieka oraz środowisko w którym żyje.