REFLEKSY | III Pracownia Rzeźby
i Otoczenia – Studyjna

wernisaż
26.05.2022 r., godz.: 18:00

wystawa
26.05–05.06.2022 r.

Galeria Curators’LAB
ul. Nowowiejskiego 12

plakat refleksy
plakat refleksy

UCZESTNICY
prof. dr hab. Wiesław Koronowski, dr hab. Grzegorz Gwiazda, mgr Marta Rzepińska, mgr Bartosz Ługowski, mgr Piotr Owczarek,


“Niech nam wystarczy tyle: sam akt poznania, sam fakt, że umysł nasz obcuje ze światem, którym nie jest, i że potrafi ten świat sobie przyswoić lub uczynić z niego zdarzenie uświadomione, ów fakt najzwyklejszy, gdy spojrzeć nań bez uprzedzeń, jest najdziwniejszą rzeczą, jaką można sobie wyobrazić.”

Leszek Kołakowski, Horror Metaphysicus


REFLEKSY

Pracownia jako idea – pracownia jako środowisko

Założeniem kuratorskim cyklu wystaw Refleksy jest pokazanie pracowni rzeźby jako idei łączącej profesora i absolwentów nie ograniczonej klauzulą czasu i formalnej przynależności. Do tak definiowanej pracowni należą artyści skupieni wokół założeń, metod które przez lata kształtowały ich osobowość i inicjowały drogę twórczą.

Pokazanie środowiska pracowni z perspektywy prowadzącego stanowi jedną z możliwych interpretacji jej założeń. Profesor – kurator dokonując wyboru uczestników stawia ważne pytania dotyczące podstaw i perspektyw rozwoju pracowni rzeźby.

Wystawa Refleksy pokazując związki i różnice w twórczości artystów połączonych doświadczeniem konkretnej pracowni, staje się świadectwem kreowanej na Wydziale Rzeźby różnorodności idei, strategii działania i narzędzi niezbędnych do jej zrealizowania.

Udział ograniczonej liczby uczestników zwraca uwagę na prawo wyboru dające możliwość autorskiego kształtowania przestrzeni warunkującej twórczy dialog.


Wiesław Koronowski
Artysta rzeźbiarz. W 1990 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Rzeźby. Od 2004r. kierownik III Pracowni Rzeźby i Otoczenia w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. W kwietniu 2014 roku odebrał nominację profesorską. W 2007 roku powołał do życia Brygady Pigmaliona i stał się ich samozwańczym przywódcą. Jest inicjatorem ogólnopolskiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. Józefa Kopczyńskiego. Autor wielu wystaw w kraju i za granicą, twórca rozmaitych działań plastycznych oraz licznych realizacji pomnikowych.


Grzegorz Gwiazda
Urodzony w 1984 r. rzeźbiarz i pedagog. Studiował na ASP w Poznaniu w pracowni prof. Wiesława Koronowskiego, ASP w Warszawie oraz jako stypendysta na Accademia di Belle Arte di Brera w Mediolanie. W 2009 r. ukończył z wyróżnieniem warszawską ASP. Od 2009 r. prowadzi zajęcia w Pracowni Grafiki i Rzeźby IEA APS w Warszawie. W 2014 r. obronił doktorat na ASP w Warszawie, a w 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2015 r. prowadzi zajęcia w Barcelona Academy of Art.

Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w r. 2008/2009, otrzymał też stypendium Inicjatywy ENTRY. W latach 2010 i 2015 jego prace zostały nagrodzone w międzynarodowym konkursie sztuki figuratywnej organizowanym przez Fundació de les Arts i els Artistes. W 2018 r. otrzymał nagrodę czasopisma „Arteon” poświęconego sztuce.

Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach na całym świecie, m.in. w stałych zbiorach Museu Europeu d’Art Modern w Barcelonie.


Piotr Owczarek
Urodził się 29.04.1993 roku w Bartoszycach. W 2013 roku ukończył Liceum Plastycznie w Gdyni Orłowie. W latach 2013–2020 studiował na wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W 2020 roku obronił dyplom magisterski w pracowni prof. dr hab. Wiesława Koronowskiego. Otrzymał wyróżnienie honorowe 12. edycji konkursu Najlepszych Dyplomów ASP w Gdańsku oraz laureat dwóch nagród specjalnych w konkursie im. Marii Dokowicz na najlepsze dyplomy UAP. W kręgu jego zainteresowań znajduje się człowiek oraz rzeźba figuratywna. W swoich pracach łączy tradycyjne techniki rzeźbiarskie z nowoczesnymi materiałami, takimi jak tworzywa sztuczne, silikon czy techniki holograficzne. Aktualnie tworzy niewielkie formy rzeźbiarskie, a także zajmuje się renowacją i odtwarzaniem sztukaterii oraz zabytkowego detalu architektonicznego.

Osiągnięcia
– 2021 – Wystawa zbiorowa „deBeauty”, Galeria sztuki Rozruch, Poznań,
– 2021 – Laureat konkursu Najlepszych Dyplomów ASP, Wielka Zbrojownia, Gdańsk,
– 2022 – Laureat konkursu im. Marii Dokowicz, Stara Papiernia UAP, Poznań.


Marta Rzepińska
W roku 2017 pełniłam funkcję asystentki stażystki w V pracowni na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych (obecnie III Pracownia Wydziału Rzeźby) UAP. Na co dzień działam w obszarze grafiki projektowej, rysunku, ilustracji, animacji i wzornictwa przemysłowego. Pracuję w poznańskim studio interaktywnym jako Visual designer, gdzie projektuję elementy graficzne na wystawy interaktywne dla polskich muzeów i instytucji kulturalnych.

Najważniejsza aktywność po studiach
– Finalistka „Make me!” – międzynarodowego konkursu dla młodych projektantów 2021, który jest elementem Łódź Design Festiwal,
– Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie „Młodzi na start”, Elle DECORATION 2021, które jest elementem Gdynia Design Days, Gdynia 2021,
– Reprezentacja Polski z grupy wyszehradzkiej w międzynarodowej wystawie „Zrównoważona moda i design w krajach V4”, Sofia, Bułgaria, 2021,
– Udział w wystawie „Niech żyje design!”, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdynia, 2022, – Lata studiowania: 2012–2017.


Bartosz Ługowski
W latach 2018–2021 pełniłem funkcję asystenta w III pracowni Wydziału Rzeźby UAP. Obecnie projektuję dla branży wystawienniczej oraz działam w obszarze 3D.

Najważniejsza aktywność po studiach
– Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie „Najlepsze Dyplomy 2020”, Zbrojownia Sztuki, ASP Gdańsk, 2021,
– Udział w zbiorowej wystawie „deBeauty 6”, Galeria Rozruch, Poznań, 2021,
– Indywidualna wystawa „Łątka”, Galeria Jak, Poznań, 2021,
– Finalista 40. edycji Konkursu im. Marii Dokowicz 2020, Poznań 2022,
– Lata studiowania: 2015–2020.

refleksy refleksy refleksy refleksy refleksy refleksy refleksy refleksy