Inspiracje tradycyjnym drzeworytem japońskim XIX I XX w. W wybranych współczesnych poszukiwaniach artystycznych
Natalia Rutkowska

wystawa
02–08.06.2023 r.

Galeria Design UAP
ul. Wolnica 9

plakat Inspiracje tradycyjnym drzeworytem japońskim XIX I XX w
plakat Inspiracje tradycyjnym drzeworytem japońskim XIX I XX w

Praktyczna, licencjacka praca dyplomowa

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP Zrealizowana w Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki pod opieką dr hab. Rafała Łubowskiego, prof. UAP

Praktyczna, licencjacka praca dyplomowa pt. Inspiracje tradycyjnym drzeworytem japońskim XIX i XX wieku w wybranych współczesnych poszukiwaniach artystycznych została zrealizowana w latach 2020–2021 w Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki prowadzonej przez prof. UAP Rafała Łubowskiego i as. Aleksandra Radziszewskiego. Jest to cykl dwunastu kolażowych grafik, zestawiających współczesną fotografię wykonaną przeze mnie w trakcie podróży do kraju kwitnącej wiśni z zabytkowymi dziełami drzeworytniczych mistrzów, tworzących w nurcie ukiyo-e i nihon-ga. Powstałe w ten sposób kompozycje nabierają zupełnie nowego wydźwięku, tworząc autonomiczne historie, których treści każdy odbiorca może interpretować na swój własny sposób. Przedstawiają one jednocześnie harmonię między obecnym i „pradawnym pejzażem” wysp wschodzącego słońca, wpisaną silnie w szeroko pojmowaną kulturę narodu japońskiego.

Natalia Rutkowska

zdjęcie z inspiracje zdjęcie z wystawy inspiracje zdjęcie z wystawy inspiracje zdjęcie z wystawy inspiracje zdjęcie z wystawy inspiracje zdjęcie z wystawy inspiracje zdjęcie z wystawy inspiracje zdjęcie z wystawy inspiracje zdjęcie z wystawy inspiracje