Kamila Szcześniak
Pozawzrokowe funkcje światła

wernisaż
24.04.2023 r., godz.: 18:00

wystawa
24–30.04.2023 r.

Galeria Duża Scena UAP
ul. Wodna 24

plakat pozawzrokowe funkcje światła
plakat pozawzrokowe funkcje światła

Ewelina Muraszkiewicz, Yuliya Zalozna Światło jest jednym z najbardziej istotnych czynników determinujących funkcjonowanie człowieka w dzisiejszym świecie. Towarzyszy nam bez przerwy, pod postacią światła dziennego lub oświetlenia. Definiuje przestrzeń, zmienia percepcję, buduje nastrój. Działa też na poziomie fizjologicznym – reguluje rytmy dobowe człowieka, szczególnie dziś, gdy 90% swojego czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych i sztucznie oświetlanych. Przedmiotem wystawy jest koncepcja oświetlenia, wspomagającego naturalny cykl dobowy człowieka.

Kamila Szcześniak – doktorantka i asystentka w Pracowni Designu Inspirującego na UAP. Ukończyła wzornictwo przemysłowe w 2012 roku pod kierunkiem prof. Bogumiły Jung. Od 2016 roku działa w mediach społecznościowych pod pseudonimem Nieładnie – publikując satyryczne ilustracje odnoszące się do prozy życia. W marcu 2021 wydała książkę “Nieładnie. Wielka Księga Fakapu”, będącą selekcją rysunków z ostatnich lat.

Light is one of the most important factors determining human functioning in today’s world. It accompanies us all the time, in the form of daylight or lighting. It defines space, changes perception, creates the mood. It also works on a physiological level – it regulates circadian rhythms of a man, especially today, when we spend 90% of our time indoors with artificial illumination. The subject of the exhibition is the concept of lighting that supports the natural circadian cycle of a human.

Kamila Szcześniak is a PhD student and assistant at the Inspirational Design Studio at UAP. She graduated Industrial Design in 2012 under the supervision of prof. Bogumiła Jung. Since 2016, she has been active in social media under the pseudonym ‘Nieładnie’ (Not Nice), publishing satirical illustrations referring to prose life. In March 2021, she published the book ‘Nieładnie. The Great Book of Fakapu’, which is a selection of drawings from recent years.