Uroczysta minuta
Wystawa prac studentów studiów niestacjonarnych Grafiki Artystycznej

wernisaż
02.06.2023 r., godz.: 18:00

wystawa
01–09.06.2023 r.

Galeria Curators’LAB
ul. Nowowiejskiego 12

plakat Uroczysta minuta
plakat Uroczysta minuta

Kurator
Maciej Kurak

Zespół koordynujący
Marta Chudy, Tomasz Jurek, Maciej Kozłowski, Maja Michalska

Uczestnicy
Zofia Balbierz, Yauheniya Bialova, Weronika Borowicz, Wiktoria Fatyga, Aleksandra Hagaj, Adrianna Iwanowska, Aleksandra Kawalec, Nikola Kryściak, Hanna Lee, Karolina Literska, Magdalena Maurer, Mikołaj Mroczkowski, Fabian Piniecki, Piotr Promiński, Weronika Stefaniak, Alicja Taborowska, Jagoda Urbaniak, Dawid Walczak, Aleksandra Żuk

Wystawa Uroczysta minuta prezentuje wyselekcjonowane prace studentów studiów niestacjonarnych kierunku Grafika Artystyczna, które powstały w ramach zajęć prowadzonych w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Prace współtworzące wystawę powstały w odpowiedzi na tematy poruszane w ramach zajęć. Odnoszą się w zindywidualizowany sposób do zagadnień współczesnej kultury. Związane są z akademizacją twórczości artystycznej, która ujawnia podział dychotomiczny sztuki na prezentację kompetencji rzemieślniczych, a także na twórcze myślenie. Perfekcyjnie opanowane umiejętności takie jak: leczenie, liczenie czy szlifowanie itp., często nazywa się sztuką, co nie oznacza, że faktycznie mamy do czynienia z działaniami twórczymi w kontekście estetyki. Nawet mistrzowskie wykonanie techniczne grafiki, czy rysunku, nie musi wskazywać, że jest sztuką. Zogniskowanie się wyłącznie na samej formie lub technice „(…) staje się płaską manierą, wirtuozostwem albo pustą konwencjonalnością (…)”1. W przeciwieństwie do tego, sztuką są działania kulturotwórcze, które przedstawiają wartości ogólnoludzkie, kształtują nowe relacje społeczne oraz wpływają na sposób postrzegania i funkcjonowania jednostki w codzienności. Są szczególnym rodzajem języka służącym do przekazywania złożonej wiedzy i prawdy o świecie. W obszarze kultury, sztuka cały czas ulega fluktuacji dopasowując się do zmian w zachowaniach społecznych. Wpisuje się w istniejące obyczaje, jednocześnie je modyfikując.

Wystawa Uroczysta minuta jest momentem przekroczenia akademickiego podejścia do sztuki na rzecz ogólnej dyskusji na temat dzisiejszej kultury wizualnej. Wyjście poza prezentację technicznych aspektów podważa proces estetyzacji sztuki wynikający najczęściej z izolowania aktywności artystycznych, sprowadzający je do formalnych rozstrzygnięć. Dystans do powierzchowności, “efekciarstwa”, schematyczności działań łączy się z przyjęciem postawy twórczej, która wykracza poza rutynę i staje się zindywidualizowaną osadzoną w społeczeństwie wypowiedzią. Autentyczność sztuki i dostosowanie się jej do kultury tworzy uspołecznioną wersję otoczenia człowieka. Tym samym istota działań twórczych jest ciągłym poszukiwaniem przyczyny kształtowania się wzorców kulturowych. Jerzy Kałucki wskazywał że: „jeżeli istnieje istotny powód do wykonywania jakiejś pracy, ryzyko estetyzacji jest mniejsze. Powód jest ważniejszy niż sposób przedstawienia. Jeżeli natomiast sposób staje się ważniejszy od powodu, jesteśmy w niebezpieczeństwie”2.

Maciej Kurak

1 Broder Christiansen, Filozofia sztuki, Biblioteka estetyczna, Warszawa 1914, s.49.
2 Jerzy Kałucki, cyt. z rozmowy z Piotrem Cypryańskim [w katalogu wystawy], Galeria “Starmach”, Kraków 2001, s. 5, [cyt. za:] Bożena Kowalska, Przestrzenie Jerzego Kałuckiego, Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg 2007, s. 50.

zdjęcie z wystawy uroczysta minuta zdjęcie z wystawy uroczysta minuta zdjęcie z wystawy uroczysta minuta zdjęcie z wystawy uroczysta minuta zdjęcie z wystawy uroczysta minuta zdjęcie z wystawy uroczysta minuta zdjęcie z wystawy uroczysta minuta zdjęcie z wystawy uroczysta minuta zdjęcie z wystawy uroczysta minuta zdjęcie z wystawy uroczysta minuta