Wystawy prac uczestników i uczestniczek UATW 2023

plakat Wystawa prac
plakat Wystawa prac

Malarstwo
Galeria Nowa Scena UAP, Al. Marcinkowskiego 29
Wernisaż: 11.07, g. 17.00
Czas trwania wystawy: 11–25.07.2023 r.
Kuratorka wystawy: Magdalena Kleszyńska

Uczestnicy/Uczestniczki wystawy:
Anna Struk, Anna Trawińska, Aleksandra Hanaj-Podgórska, Anna Nowak, Anna Nockowska, Anna Kortus, Anna Wilczyńska, Beata Rumin-Gebel, Barbara Kaczmarek-Mikołajczak, Beata Witkowska, Barbara Dyderska, Danuta Mackiewicz, Dorota Krawiec-Pierańska, Ewa Nowakowska, Ewa Stawna, Ewa Lech, Ewelina Majchrzak, Hanna Sarnowska-Mazur, Hanna Zwiefka, Irena Mikulska-Kulma, Jolanta Kabacińska, Jolanta Materniak, Jolanta Jarmużek, Jolanta Owczarek, Jacek Ruśniak, Karolina Musiał, Katarzyna Kruszwicka, Krystyna Kmieć-Wojciechowska, Krystyna Dyderska, Maria Mańkowska, Magdalena Brzezińska, Marek Rachuba, Marian Pawlik, Maria Głodkiewicz, Paweł Maciak, Radomiła Banach, Renata Lesiewicz, Romualda Cieślak, Teresa Nowak, Witold Zwierzycki, Wioletta Kopeć, Zofia Fik-Kwiatkowska, Zofia Jabłońska

3. edycja wystawy MALARSTWO, to podsumowanie działań Seniorów i Seniorek, którzy uczęszczali na kursy plastyczne sekcji: malarstwo do Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku w Poznaniu. Realizacje, które można oglądać w Galerii Duża Scena UAP, to obrazy przedstawiające szeroki wachlarz indywidualnych wypowiedzi artystycznych ujętych w różnych stylach i tematach. Przedstawiane, podczas wystawy prace, są wielowątkowymi odpowiedziami na hasła i zadania proponowane podczas kilkumiesięcznych zajęć. Zatem, są dzieła o charakterze nawiązującym do poszukiwań w ramach klasycznego malarstwa, ale także i formy, którym bliżej do szeroko pojmowanej sztuki nowoczesnej. Powołując się na treści programowe, które były realizowane podczas kursów, osoby uczestniczące w zajęciach UATW, sekcji: malarstwo były zapoznawane z wszelkimi instrumentami kreacji artystycznej, jak i opracowywały zagadnienia związane naturą, pejzażem, architekturą. Na zajęciach były także omawiane kwestie różnych technik i technologii. Wykonywany był szereg eksperymentów, ale także, podczas spotkań, był czas na rozmowy, nauki i debaty o m.in. o kompozycji, kolorystyce, przestrzeni, iluzji, perspektywie oraz kontraście, jaki i sztuce, w myśl rozważań teoretycznych o malarstwie i malarzach.

Wystawa jest przeglądem prac powstałych w roku akademicki 2022/2023. Sekcja MALARSTWO była prowadzana przez Wykładowców: Martę Węglińskią, Natalię Czarcińską oraz Aleksandra Radziszewskiego.


Ikony
Galeria Duża Scena UAP, ul. Wodna 24
Wernisaż: 11.07, g. 19.00
Czas trwania wystawy: 11–25.07.2023 r.
Kuratorka wystawy: Magdalena Kleszyńska

"I zamknąć się w kokonie ciszy,
A myśli niech tylko krążą,
Wokół ruchu Twojej dłoni,
Wyczarowując piękno."
Teresa Maciejewska – Lebeau

Wystawa prezentuje ikony, które powstały w pracowni sekcji Ikonopisanie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w roku akademickim 2022/2023. Założeniem pracy tej sekcji jest wprowadzenie uczestników warsztatów w świat ikony z kręgu bizantyjsko – słowiańskiego. To swoiste zanurzenie dokonuje się poprzez zaznajomienie studentów z techniką dawnych mistrzów oraz średniowiecznym sposobem zobrazowania treści teologicznych, przeniesionych na ikony. Powoli odkrywany, swoisty kod kolorystyczno- tematyczny, pozwala docenić bogactwo zawarte w ikonach; zrozumieć reguły, które obowiązywały ikonopisarzy od wieków. Jest to punkt wyjścia do pracy nad tworzeniem ikony. Ten wieloetapowy proces wymaga od piszącego (ikonopisa) cierpliwości, dokładności i precyzji, gdyż techniczna biegłość decyduje o pięknie końcowego efektu. Kolejne etapy, od zagruntowania deski poprzez naniesienie rysunku, złocenie i wreszcie nakładanie kolorów, są także etapami na drodze duchowego rozwoju oraz wewnętrznej pracy nad sobą, nad opanowaniem niecierpliwości i nauką pokory na drodze zdobywania poszczególnych umiejętności technicznych. Ikony tworzące wystawę zostały napisane zgodnie z zasadami tradycyjnej techniki tempery jajecznej, która polega na przygotowaniu farb z pigmentów naturalnych (ziemnych, mineralnych oraz roślinnych) z dodatkiem emulsji z wody i żółtka kurzego jako spoiwa.

Zaprezentowane prace są w większości naśladowaniem ikon dawnych mistrzów, głównie z XV i XVI w., które grupują się tematycznie w następujący sposób:

֎ Cykl ikon Deesis, tzw. Orędowników, z centralnie umieszczoną postacią Chrystusa na tronie, wzorowane na ikonach łemkowskich ze wsi Waniwka. Oryginały pochodzą z XV w. i znajdują się w Muzeum Narodowym im. A. Szeptyckiego we Lwowie.

֎ Ikony Trójcy Świętej wzorowane na ikonie A.Rublowa. Oryginał pochodzący z XV w. o wym. 142×114cm, znajduje się w Soborze Ławry Troicko-Siergiejewskiej w mieście Siergijew Posad, Rosja.

֎ ikona Matki Bożej Pietrowskiej z XVI w.. Oryginał umieszczony jest na Kremlu, w Moskwie. Niech czyste i jasne barwy, klarowność rysunku i kompozycji pozwolą na kontemplację pozaczasowy, nieprzemijającego, transcendentnego piękna, do którego ikona jest otwartym oknem. Zapisem osobistej refleksji nad procesem pisania ikony, są wersy umieszczone na górze, autorstwa jednej z uczestniczek warsztatów.

Katarzyna Piasecka


Rysunek
Galeria Szewska 16
Wernisaż: 11.07, g. 18.00
Czas trwania wystawy: 11–25.07.2023 r.
Kuratorka wystawy: Magdalena Kleszyńska

Uczestnicy/Uczestniczki Wystawy
Anna Kruger, Alicja Dzwoniarska, Anna Kortus, Barbara Geppert, Beata Witkowska, Barbara Kęszycka, Elżbieta Maciak, Grażyna Marciniak, Halina Kacban, Jadwiga Kurkiewicz, Jadwiga Kurkiewicz-Laskowska, Krystyna Skopiec, Roma Cieślak, Magdalena Włodarczyk, Magdalena Brzezińska, Marlena Paech, Małgorzata Suwińska, Natalia Olczak, Urszula Radecka, Wiesława Żuszma.

Wystawa jest prezentacją prac powstałych podczas kursu sekcji: rysunek, prowadzonego na Uniwersytecie Artystycznym Trzeciego Wieku w Poznaniu. Głównym założeniem wystawy jest przedstawienie dokonań Seniorek i Seniorów, którzy w roku akademicki 2022/2023 uczęszczali na zajęcia plastyczne, podczas których nabywali wiedzę i umiejętności z zakresu tradycyjnego, jak i eksperymentalnego rysunku, bazując oraz zapoznając się z różnymi technikami oraz stylami. W ramach zajęć Uczestnicy i Uczestniczki realizowali program oparty na pracy z różnymi technikami takimi jak: ołówek, węgiel, piórko i tusz, pastele, kolaż. Tematyka wykonywanych realizacji plastycznych była szeroka i wielowątkowa, obejmowała prace studyjne – rysunki z natury, jak i własne kompozycje. Zajęcia z rysunku były także momentem rozpatrywania zagadnień związanych z kompozycją, walorem, światłocieniem, linią, barwą, perspektywą i kontrastem.

Ekspozycja jest ukoronowaniem oraz podsumowaniem zmagań manualnych i intelektualnych Osób uczestniczących w spotkaniach, a zarazem daje możliwość przedstawienie dokonań szerszej publiczności. Jest także doskonałym momentem na spotkanie, wymianę myśli i ukazanie, iż w każdym wieku można aktywnie i twórczo prowadzić swoje życie.

Sekcja RYSUNEK w roku akademickim 2022/2023 była prowadzona przez Wykładowczynie: Martę Węglińską oraz Natalię Czarcińską.

zdjęcie z wystawy prac uczestników i uczestniczek uatw zdjęcie z wystawy prac uczestników i uczestniczek uatw zdjęcie z wystawy prac uczestników i uczestniczek uatw zdjęcie z wystawy prac uczestników i uczestniczek uatw zdjęcie z wystawy prac uczestników i uczestniczek uatw zdjęcie z wystawy prac uczestników i uczestniczek uatw zdjęcie z wystawy prac uczestników i uczestniczek uatw zdjęcie z wystawy prac uczestników i uczestniczek uatw zdjęcie z wystawy prac uczestników i uczestniczek uatw zdjęcie z wystawy prac uczestników i uczestniczek uatw zdjęcie z wystawy prac uczestników i uczestniczek uatw zdjęcie z wystawy prac uczestników i uczestniczek uatw zdjęcie z wystawy prac uczestników i uczestniczek uatw zdjęcie z wystawy prac uczestników i uczestniczek uatw