Miejskie Galerie Uniwersytetu Artystycznego
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Miejskie Galerie Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

constans.2

Dom

Zakład nieczynny z powodu,
że zamknięty

Katarzyna Laskowska
Sztuka Przetrwania.

Agata Nowak
solve et coagula – malarstwo

constans.2

Dom

wernisaż
25.11.2021 r., godz.: 18:00

wernisaż
28.10.2021 r., godz.: 18:00

wernisaż
16.11.2021 r., godz.: 18:00

wernisaż
18.11.2021 r., godz.: 18:00

wernisaż
23.11.2021 r., godz.: 18:00

wernisaż
25.11.2021 r., godz.: 18:00

wernisaż
28.10.2021 r., godz.: 18:00

Wystawa
25.11–05.12.2021 r.

Wystawa
28.10–28.11.2021 r.

Wystawa
16.11–05.12.2021 r.

Wystawa
18.11–12.12.2021 r.

Wystawa
23.11–07.12.2021 r.

Wystawa
25.11–05.12.2021 r.

Wystawa
28.10–28.11.2021 r.

Galeria Curators’LAB
ul. Nowowiejskiego 12

GALERIA STARA PAPIERNIA UAP
ul. Szyperska 8

GALERIA DESIGN UAP
ul. Wolnica 9 bud. E UAP

GALERIA DUŻA SCENA UAP
ul. Wodna 24

GALERIA SZEWSKA 16
ul. Szewska 16

Galeria Curators’LAB
ul. Nowowiejskiego 12

GALERIA STARA PAPIERNIA UAP
ul. Szyperska 8

01

01

02

03

04

05

01

 | 05

Miejskie Galerie Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP) to interdyscyplinarny projekt na prowadzenie galerii sztuki realizowany przy współpracy z Miastem Poznań.

W październiku 2016 roku powołanych zostało pięć galerii, prezentujących wystawy sztuki współczesnej. Każda galeria funkcjonuje w oparciu o autorski program wystawienniczy. Galerie zlokalizowane są w centrum miasta w miejscach, które zostały udostępnione na ten cel z zasobów ZKZL, należących do Uniwersytetu Artystycznego lub organizacji partnerskich.

Adresatami programu wystawienniczego powołanych galerii sztuki są przede wszystkim mieszkańcy miasta Poznania, ale również odwiedzający miasto turyści oraz wszystkie zainteresowane osoby. Wstęp do galerii jest bezpłatny. Wystawom towarzyszą polsko–angielskie materiały promocyjne i informacyjne. Program galerii realizowany jest w oparciu o pracę zespołu specjalnie powołanych do tego celu pracowników Uniwersytetu Artystycznego, jak również licznej grupy studentów UAP i UAM.

Miejskie Galerie

Scena Otwarta Galeria Duża Scena UAP Galeria Curators Galeria Design Galeria Szewska Scena Otwarta Galeria Duża Scena UAP

SCENA OTWARTA
ul. Szyperska 8

GALERIA DUŻA SCENA UAP
ul. Wodna 24

GALERIA CURATORS' LAB
ul. Nowowiejskiego 12

GALERIA DESIGN
ul. Wolnica 9

GALERIA SZEWSKA 16
ul. Szewska 16

SCENA OTWARTA
ul. Szyperska 8

GALERIA DUŻA SCENA UAP
ul. Wodna 24