Miejskie Galerie Uniwersytetu Artystycznego
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Miejskie Galerie Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ
– PRZYSZŁOŚĆ

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ
– PRZYSZŁOŚĆ

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ
– PRZYSZŁOŚĆ

wernisaż
21.06.2022 r., godz.: 17:00

wernisaż
01.07.2022 r., godz.: 17:00

wernisaż
01.07.2022 r., godz.: 17:00

Wystawa
13.07–25.08.2022 r.

Wystawa
13.07–25.08.2022 r.

Wystawa
13.07–25.08.2022 r.

GALERIA DUŻA SCENA UAP
ul. Wodna 24

GALERIA DUŻA SCENA UAP
ul. Wodna 24

GALERIA DUŻA SCENA UAP
ul. Wodna 24

01

01

01

 | 01

Miejskie Galerie Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP) to interdyscyplinarny projekt na prowadzenie galerii sztuki realizowany przy współpracy z Miastem Poznań.

W październiku 2016 roku powołanych zostało pięć galerii, prezentujących wystawy sztuki współczesnej. Każda galeria funkcjonuje w oparciu o autorski program wystawienniczy. Galerie zlokalizowane są w centrum miasta w miejscach, które zostały udostępnione na ten cel z zasobów ZKZL, należących do Uniwersytetu Artystycznego lub organizacji partnerskich.

Adresatami programu wystawienniczego powołanych galerii sztuki są przede wszystkim mieszkańcy miasta Poznania, ale również odwiedzający miasto turyści oraz wszystkie zainteresowane osoby. Wstęp do galerii jest bezpłatny. Wystawom towarzyszą polsko–angielskie materiały promocyjne i informacyjne. Program galerii realizowany jest w oparciu o pracę zespołu specjalnie powołanych do tego celu pracowników Uniwersytetu Artystycznego, jak również licznej grupy studentów UAP i UAM.

Miejskie Galerie

Scena Otwarta Galeria Duża Scena UAP Galeria Curators Galeria Design Galeria Szewska Scena Otwarta Galeria Duża Scena UAP

SCENA OTWARTA
ul. Szyperska 8

GALERIA DUŻA SCENA UAP
ul. Wodna 24

GALERIA CURATORS' LAB
ul. Nowowiejskiego 12

GALERIA DESIGN
ul. Wolnica 9

GALERIA SZEWSKA 16
ul. Szewska 16

SCENA OTWARTA
ul. Szyperska 8

GALERIA DUŻA SCENA UAP
ul. Wodna 24