Miejskie Galerie Uniwersytetu Artystycznego
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Miejskie Galerie Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Muzyka Sfer
Wystawa zbiorowa

WEJŚCIA / WYJŚCIA #6

Nie ma mowy

Vertical & Horizontal

Wdrożeniowo i Studyjnie_vol.5
Katedra Designu i Goście

Muzyka Sfer
Wystawa zbiorowa

WEJŚCIA / WYJŚCIA #6

wernisaż
07.03.2023 r., godz.: 18:00

wernisaż
15.03.2023 r., godz.: 18:00

wernisaż
15.03.2023 r., godz.: 18:00

wernisaż
14.03.2023 r., godz.: 18:00

wernisaż
10.03.2023 r., godz.: 18:00

wernisaż
07.03.2023 r., godz.: 18:00

wernisaż
15.03.2023 r., godz.: 18:00

Wystawa
07.03–01.04.2023 r.

Wystawa
15–27.03.2023 r.

Wystawa
15–27.03.2023 r.

Wystawa
14.03–02.04.2023 r.

Wystawa
10–26.03.2023 r.

Wystawa
07.03–01.04.2023 r.

Wystawa
15–27.03.2023 r.

Galeria Duża Scena UAP
ul. Wodna 24

Galeria Curators'LAB
ul. Nowowiejskigo 12

Galeria Curators'LAB
ul. Nowowiejskigo 12

Galeria Nowa Scena UAP
Al. Marcinkowskiego 28

Galeria Design UAP
ul. Wolnica 9

Galeria Duża Scena UAP
ul. Wodna 24

Galeria Curators'LAB
ul. Nowowiejskigo 12

05

01

02

03

04

05

01

 | 05

Miejskie Galerie Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP) to interdyscyplinarny projekt na prowadzenie galerii sztuki realizowany przy współpracy z Miastem Poznań.

W październiku 2016 roku powołanych zostało pięć galerii, prezentujących wystawy sztuki współczesnej. Każda galeria funkcjonuje w oparciu o autorski program wystawienniczy. Galerie zlokalizowane są w centrum miasta w miejscach, które zostały udostępnione na ten cel z zasobów ZKZL, należących do Uniwersytetu Artystycznego lub organizacji partnerskich.

Adresatami programu wystawienniczego powołanych galerii sztuki są przede wszystkim mieszkańcy miasta Poznania, ale również odwiedzający miasto turyści oraz wszystkie zainteresowane osoby. Wstęp do galerii jest bezpłatny. Wystawom towarzyszą polsko–angielskie materiały promocyjne i informacyjne. Program galerii realizowany jest w oparciu o pracę zespołu specjalnie powołanych do tego celu pracowników Uniwersytetu Artystycznego, jak również licznej grupy studentów UAP i UAM.

Miejskie Galerie

Scena Otwarta Galeria Duża Scena UAP Galeria Curators Galeria Design Galeria Szewska Scena Otwarta Galeria Duża Scena UAP

SCENA OTWARTA
ul. Szyperska 8

GALERIA DUŻA SCENA UAP
ul. Wodna 24

GALERIA CURATORS' LAB
ul. Nowowiejskiego 12

GALERIA DESIGN
ul. Wolnica 9

GALERIA SZEWSKA 16
ul. Szewska 16

SCENA OTWARTA
ul. Szyperska 8

GALERIA DUŻA SCENA UAP
ul. Wodna 24