Agnieszka Zaprzalska |

366 kobiet

miejsce: Galeria R20, ul. Ratajczaka 20
wernisaż: 23.03.2017, godzina 19.0014 października 2015 roku. Tego dnia Agnieszka Zaprzalska rozpoczęła roczny projekt zakładający wykonywanie codziennie jednej pracy, która miała odzwierciedlać każdy jej dzień, towarzyszące w tym czasie myśli, uczucia, emocje, a przede wszystkim ją samą. 366 kobiet jest formą dziennika, próbą emocjonalnego zapisu codzienności. Ten projekt to rok życia artystki, 366 dni – a więc i 366 prac – przez nią przefiltrowanych, ukształtowanych przez wydarzenia, które ją poruszyły i ludzi, którzy odbili się echem w jej głowie i pozostawili po sobie ślad.

„[…] błędem jest utożsamianie istoty człowieka z zewnętrznymi znakami jego obecności. Moc i tajemnica jego bytu zawiera się w równej mierze w tym, co niedopowiedziane i nieogłoszone, w tym, co milczące i niewysłowione, w aktach świadomości, które są nie do wyrażenia, jak
i w formach, które człowiek tworzy po to, by się wyrazić.

[…] A zatem byt ludzki nie da się zredukować do natury ludzkiej. Byt ludzki to zarówno fakt, jak i postulat, zastany układ, jak i sposobność. Można zrozumieć go jedynie w odniesieniu do wezwania. Obejmuje zarówno proces i strukturę stanów fatycznych bytu, jak również zdziwienie i wydarzenia, które przewijają się przez jego egzystencję.”


Click here and download file about exhibition