Invisible horizons

WERNISAŻ
16.01.2017 r., godz. 16:00

WYSTAWA
16.01–19.01.2017 r.

Galeria Mała Scena UAP
Al. Marcinkowskiego 28/2

plakat invisible horizons
plakat invisible horizons

Projekt graficzny
Jooyoung Choi

koordynacja
Piotr Grzywacz

Wystawa „Niewidzialne horyzonty” jest kontynuacją rozwijanego projektu „Przypadek”, w ramach którego artysta łączy fotografię narracyjną przedstawiającą zazwyczaj elementy miejskiego krajobrazu oraz nienaruszone, albo nieznacznie zmienione przez działalność ludzką fragmenty pejzażu. Seria „Przypadek” złożona jest więc z par obrazów mogących stworzyć określoną relację między czasem a przestrzenią, sztucznością a naturalnością, widzialnością a niewidzialnością, wskazując, że wydarzające się w danym momencie jakiekolwiek okoliczności są tylko nieznacznym przejawem nieskończonego wszechświata.

Horizons is a continuation of an on-going project, Coincidence, which joins narrative photographs, mostly made in urban environments, with landscape images that show little or no evidence of any human activity. In the Coincidence series, each pair consists of two images that might interact to create a linkage of time and space, of artificial and natural, perceived and not perceived, suggesting that whatever circumstances are apparent in the moment are just tiny fragments of an infinite and timeless universe. It is interesting how the images interact to undermine each other’s context. You could say that the “content” of each pair is the invisible line where they meet. This line is like the horizon - it retreats as quickly as it is approached.

zdjęcie z wystawy invisible horizons zdjęcie z wystawy invisible horizons zdjęcie z wystawy invisible horizons zdjęcie z wystawy invisible horizons zdjęcie z wystawy invisible horizons zdjęcie z wystawy invisible horizons zdjęcie z wystawy invisible horizons zdjęcie z wystawy invisible horizons zdjęcie z wystawy invisible horizons zdjęcie z wystawy invisible horizons zdjęcie z wystawy invisible horizons zdjęcie z wystawy invisible horizons zdjęcie z wystawy invisible horizons zdjęcie z wystawy invisible horizons