Kierunek Fotografia
#edytorska

WYSTAWA
07.08–08.10.2018 r.

Galeria Design UAP
ul. Wolnica 9

plakat edytorska
plakat edytorska

Książka, jako znana i ceniona forma prezentacji fotografii, coraz częściej wybierana jest także przez studentów kierunków artystycznych. Chcąc umożliwić im pełniejsze kształcenie w tym zakresie, Katedra Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wprowadza od przyszłego roku akademickiego specjalność Fotografia Edytorska na kierunku Fotografia. Próbę ujęcia kilku ostatnich lat pracy z książką artystyczną stanowi wystawa studentów i absolwentów Katedry Fotografii. Tworzone przez studentów projekty wydawane są często w niewielkich nakładach lub jako pojedyncze egzemplarze. Wiele z nich zostanie publicznie pokazanych po raz pierwszy. I choć każda z prac reprezentować będzie osobliwy punkt widzenia, ich zbiór ukaże jak szerokie jest spektrum możliwości, które posiada tak wciąż nieoczywiste medium, jakim jest fotografia.

pdf ikona

File about exhibition

zdjęcie z wystawy edytorska zdjęcie z wystawy edytorska zdjęcie z wystawy edytorska zdjęcie z wystawy edytorska zdjęcie z wystawy edytorska zdjęcie z wystawy edytorska zdjęcie z wystawy edytorska zdjęcie z wystawy edytorska