Chen Chieh–jen
Empire’s Borders I, 2008–2009

WYSTAWA
12.02–28.02.2018 r.

Galeria Curators’LAB
ul. Nowowiejskiego 12

plakat w procesie
plakat w procesie

Kurator
Mateusz Bieczyński

Filmowy projekt zatytułowany Empire Borders składa się z dwóch części. Pierwsza część opowiada o ośmiu historiach obywateli Tajwanu starających się o przyznanie wizy na stały pobyt w Stanach Zjednoczonych. Reprezentują one zestaw typowych doświadczeń osób odrzuconych przez AIT – American Institute of Taiwan (odpowiednik ambasady). W każdym z tych przypadków aplikująca osoba została szorstko traktowana przez urzędnika, a następnie odmówiono jej wizy bez podania jednoznacznych powodów. W wielu przypadkach w wyniku tej decyzji nie mogło dojść do połączenia rodzin. Druga część filmu opowiada o ośmiu ‘narzeczonych’ z Chin kontynentalnych, które wyemigrowały na Tajwan, aby zamieszkać ze swoimi małżonkami. Film opisuje niehumanitarny sposób traktowania każdej z kobiet ubiegających się o pozwolenie na pobyt stały przez tajwańską Narodową Agencję Imigracyjną podczas przesłuchania na lotnisku. Każda z 16 historii jest prawdziwa. Została odtworzona z listów przesłanych artyście przez osoby zainteresowane jego projektem opisanym w ogłoszeniu prasowym.

Artysta opisywał pracę nad projektem w następujący sposób: „Podczas kręcenia filmu ‘Empire Borders I’ skonstruowałem zestawy przypominające przestrzenie AIT oraz lotniska na Tajwanie. Moim pragnieniem nie było stworzenie efektu teatralnego w filmie, ale raczej ‘odzyskanie’ tych przestrzeni, które zostały zawładnięte przez mechanizmy władzy. Zarówno w AIT, jak i na lotnisku na Tajwanie; w miejscach, które symbolizują narodową suwerenność, ani nagrywanie wideo, ani przenoszenie włączonych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych nie jest dozwolone. Zarówno ubiegający się o amerykańską wizę, jak i młode narzeczone byli całkowicie odizolowani od świata w czasie przesłuchań aplikacyjnych i dlatego nie mogą przedstawić żadnych materialnych dowodów na niewłaściwe traktowanie. Artysta miał do tej pory kilkanaście wystaw indywidualnych, m.in. w takich instytucjach jak: Taipei Fine Arts Museum, Redcat art center in Los Angeles, the Museo Nacional Centro De Arte Reina Sofia in Madrid, the Asia Society in New York jak również w paryskim Galerie nationale du Jeu de Paume.

Chen Chieh–jen urodził się w Taoyuan na Tajwanie w 1960 roku i ukończył zawodowe liceum artystyczne. Nie kontynuował nauki na poziomie uniwersyteckim. Obecnie mieszka i pracuje w Taipei na Tajwanie. Chen stworzył serię projektów fotograficznych i wideo, które dokonują re–interpretacji stanu świadomości ludzi oraz samego artysty w marginalizowanym regionie świata; starają się dokonać diagnozy ‘wewnętrznego ducha tajwańskiego społeczeństwa’. W większości mają one krytyczny wydźwięk społeczny i dążą do podważenia dominującej logiki neoliberalnej.

[1] Projekt wystawy powstał w roku 2015 podczas wywiadu z artystą przeprowadzonego w Tajpej przez kuratora wystawy, Mateusza Bieczyńskiego.