Miejsca Poznania

WYSTAWA
do 26.04.2018 r.

Galeria R20
ul. Ratajczaka 20

plakat miejsca poznania
plakat miejsca poznania

Wystawa prac studentów
Architektury Wnętrz UAP

Kuratorzy
Piotr Machowiak
Emilia Cieśla

Koordynacja
Rafał Rzadkiewicz
Michał Bartkowiak

Dziewięćdziesiąt lat istnienia kierunku Architektura Wnętrz jest okazją do specjalnej prezentacji prac studenckich. Zachowując w pamięci dokonania z przeszłości na wystawie prezentowane będą głównie prace najnowsze, stanowiące twórczą reakcję na otaczającą nas przestrzeń.

Dla podkreślenia związku uczelni artystycznej z rzeczywistością najbliższego otoczenia, w większości, prezentowane projekty, dotyczą miasta Poznania. Tym samym chcemy zainteresować mieszkańców, potencjalnych inwestorów jak i władze Poznania do zapoznania się z propozycjami studenckimi powstałymi w pracowniach projektowych pod okiem doświadczonych pedagogów.

Na planszach i makietach zobaczymy wybrane prace dyplomowe i semestralne z katedry Architektury Wnętrz. Uzupełnieniem będzie prezentacja multimedialna poszerzająca spektrum tematyczne.

zdjęcie z wystawy miejsca poznania zdjęcie z wystawy miejsca poznania zdjęcie z wystawy miejsca poznania zdjęcie z wystawy miejsca poznania zdjęcie z wystawy miejsca poznania zdjęcie z wystawy miejsca poznania zdjęcie z wystawy miejsca poznania zdjęcie z wystawy miejsca poznania zdjęcie z wystawy miejsca poznania zdjęcie z wystawy miejsca poznania zdjęcie z wystawy miejsca poznania zdjęcie z wystawy miejsca poznania