W procesie

WYSTAWA
08.02–16.02.2018 r.

Scena Otwarta
ul. Ratajczaka 20

plakat w procesie
plakat w procesie

Wystawa „W procesie”, zorganizowana przez Koło Naukowe Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu we współpracy z galerią R20, prezentuje prace dziewięciu studentek i studentów. Jest przedsięwzięciem ukazującym odmienne ścieżki jakimi podążają młode rzeźbiarki i rzeźbiarze podczas edukacji na różnych etapach studiów.

Skutkiem procesu jest wszystko to, co ma swoje konsekwencje w przyszłości. A więc, proces silnie oddziałuje nie tylko na tu i teraz. Rozwija się i prowadzi do rozwoju. To doświadczenie natury konstruktywnej. Dla wielu z nas proces stanowi serię wyborów. Tworząc, poddajemy się jego oddziaływaniu w dążeniu do obranego przez nas celu. Trudno powiedzieć, żeby kreacja była kiedykolwiek w pełni skończona, dopełniona. Na drodze każdego z nas, młodych twórców, pojawia się pytanie – czy to już, czy teraz? Czy stworzona przez nas rzeźba, figura jest już kompletna? Niełatwo podjąć decyzję o ukończeniu pracy, uznać że nie wymaga ona już poprawek, kolejnych korekt, modyfikacji, przekształcania, czy dopracowania. Jest to bardzo trudny wybór, na który chcemy zwrócić uwagę. Nasze realizacje uznać można zarówno za „skończone”, jak i za zatrzymane na pewnym etapie procesu. Każdy z nas wybrał wycinek, stop–klatkę swojej twórczości. Ten właśnie proces jest składnikiem, który łączy nasze prace.

Ta sama problematyka dotyka również samej ekspozycji. Powstała ona w wyniku szeregu decyzji będących konsekwencją wyborów grupy. To proces myślowy, nie jednostki, lecz zbiorowości, zatrzymany wspólnie w jednym momencie. Chwili szczególnej a zarazem jednej z wielu, jednak dla nas właściwej.

zdjęcie z wystawy w procesie zdjęcie z wystawy w procesie zdjęcie z wystawy w procesie zdjęcie z wystawy w procesie zdjęcie z wystawy w procesie zdjęcie z wystawy w procesie zdjęcie z wystawy w procesie zdjęcie z wystawy w procesie