AND I RECALL

wernisaż
05.11.2019 r., godz. 19:30

WYSTAWA
05–15.11.2019 r.

Scena Otwarta
ul. Ratajczaka 20

plakat and i recall
plakat and i recall

Jesteśmy stale otoczone pochodem przedmiotów–widm, które swobodnie przekraczają rzeczywiste i zamieszkują nas. W każdym z obiektów istnieje warstwa realnych istnień, zachowują gęstość trwania.

Wiemy, że większość naszych snów jest bardzo krótka.

artystki
Dominika Gieraszewska
Iwetta Tomaszewska