Ideografia 2019
Polska – Japonia

wernisaż
06.12.2019 r., godz. 18:00

WYSTAWA
06–29.12.2019 r.

Scena Otwarta
ul. Ratajczaka 20

plakat ideografia 2019
plakat ideografia 2019

Serdecznie zapraszamy na wystawę konkursową i uroczyste ogłoszenie wyników I Międzynarodowego Festiwalu Projektowania Graficznego w Poznaniu Ideografia 2019

Official opening and announcement of results of the 1st International Review of Graphic Design in Poznań Ideografia 2019

Konkurs w ramach I Międzynarodowego Przeglądu Projektowania Graficznego Ideografia 2019, stanowi pretekst do dokonania współczesnej interpretacji historycznych relacji polsko–japońskich, jak również prowokuje pytanie o przyszłość wymiany kulturalnej pomiędzy naszymi krajami.

Tematyka prac zgłaszanych w kategorii Ideograf dotyczyć powinna zatem wielowymiarowych i wielowątkowych rozważań́ nad znaczeniem jubileuszu dla tożsamości zarówno polskiej, jak i japońskiej. Plakat, jak żadne inne medium, wydaje się być najbardziej właściwym dla formułowania i artykułowania wspomnianych treści.

Kwalifikacji plakatów do udziału w wystawie konkursowej dokona Jury powołane przez organizatorów, które przyzna Nagrodą Główną oraz wyróżnienia.

Kategorie
A — Plakat kulturalny (plakaty wydane drukiem dla określonego zleceniodawcy powstałe w latach 2017–2019).
B — Ideograf (tzw. plakaty w edycjy własnej)


The competition under the 1st International Review of Graphic Design ‘Ideography’ 2019 is a pretext for a contemporary interpretation of historical Polish–Japanese relations. It also elicits a question about the future of cultural exchange between our countries.

The subjects of the works submitted in the ‘ideograph’ category should cover multidimensional and multithreaded ideas on the meaning of the jubilee for both Polish and Japanese identities. Like no other medium, a poster seems to be the most appropriate form for the formulation and articulation of these ideas.

Posters will be selected for the competition exhibition by the jury appointed by the organisers, who will award the main prize and distinctions.

Categories
A — Cultural poster (posters issued in print for a specific client and created in 2017 and 2019).
B — Ideograph (the so–called self–edited posters)

ZAKWALIFIKOWANI / CLASSIFIED
KATEGORIA A / CATEGORY A: Dominika Czerniak–Chojnacka, Agnieszka Popek–Banach i Kamil Banach, Anna Chmielnik, Ryuichi Kawajiri, Ryuichi Kawajiri, Xinhao Pan, Yukichi Takada, Bartosz Choryan, Masahiro Noguchi, Eugeniusz Skorwider, Xiaoshen Ye, Tomasz Bogusławski, Piotr Pietrzak, Haoxuan Ma, Yuuki Shishido, Shin Matsunaga, Ziwei Wang, Xianxian Xu, Tomoko Yamashita, Koji Matsumoto, Norikazu Kita, Aleksander Walijewski, Mayuka Nanbu, Grzegorz Izdebski, Toshiyasu Nanbu, Katsuhiko Shibuya, Hirotaka Tanimura, Wei Xu, Si Yu, Ruifeng Wang, Tao Hong, Toyotsugu Itoh, Naoki Ikegami, Joanna Tyborowska, Bartosz Łukaszonek, Peter Javorik, Liting Ye, Ewa Jaworska, Anna Pałosz, Marcin Dzbanuszek, Piotr Depta–Kleśta, Lex Drewiński, Szymon Szymankiewicz, Michal Tadeusz Golanski

KATEGORIA B / CATEGORY B: Magdalena Królikowska, Dominika Czerniak–Chojnacka, Nikodem Pręgowski, Hamed Baghal Behtash, Shin Matsunaga, Tomoko Yamashita, Ewa Stawicka, Paweł Hernik, Agata Adaszek, Kenya Hara, Agnieszka Srokosz, Marek Maciejczyk, Damian Antolak, Anna Sobczyk, Ali Masumbeigi, Rihito Niitsu, Lex Drewinski, Szymon Szymankiewicz

zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019 zdjęcie z wystawy ideografia 2019