Katedra Designu UAP:
wdrożeniowo i studyjnie

wystawa
08–17.03.2019 r.

Galeria Design UAP
ul. Wolnica 9

plakat wdrożeniowo i studyjnie
plakat wdrożeniowo i studyjnie

Uczestnicy wystawy
Bogumiła Jung, Magdalena Grenda, Marzena Wolińska, Małgorzata Paruch-Piotrowska, Karolina Tylka-Tomczyk, Łukasz Stawarsk, Dariusz Kuźma, Bartłomiej Pawlak, Michał Filipiak

Na wystawie zaprezentowany zostanie ciekawy zbiór prac, których autorami są pracownicy naukowo–dydaktyczni, zatrudnieni w Katedrze Designu, na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wszystkie realizacje są wynikiem aktywności designerów i powstały w wyniku przeprowadzonego procesu projektowego, wiążącego różnorodne zagadnienia użytkowości, ergonomii, konstrukcyjno–formalne, technologiczne, ekonomiczne, marketingowe i in.

Cała twórczość projektantów wzornictwa rozpięta bywa pomiędzy dwoma biegunami. Podstawowa opozycja – w największym uproszczeniu – dotyczy pojęć: kreacyjny i produktowy. Z jednej strony prace autorskie pozwalają na dogłębne studiowanie zagadnień kształtowania formy i daleko idący eksperyment – jak dzieje się w obiektach unikatowych. Na drugim krańcu sytuuje się sfera produkcji przemysłowej, czyli poddanie się ścisłemu reżimowi wytwórczości wielkoseryjnej, z jej rygorami kalkulacji ekonomicznych i możliwości technologicznych, limitami czasowymi i wieloma innymi ograniczeniami. To jednak jest istotą profesji designera i w tych ścisłych ramach właśnie wzornictwo pozwala na wykreowanie oryginalnych rozwiązań – produktów tworzących kulturę materialną współczesności. Pozwala stworzyć pewną wartość dodaną, jest elementem wzbogacającym naszą rzeczywistość, poprawiającym funkcjonowanie w niej na wielu polach – na których znajdują się dobrze zaprojektowane przedmioty.

Wystawę „KATEDRA DESIGNU UAP: wdrożeniowo i studyjnie” tworzyć będzie cała paleta różnorodnych obiektów: zarówno jednostkowo wykonanych produktów unikatowych, jak i realizacje wdrożone do produkcji seryjnej. Zbiór zawierać będzie przedmioty, będące w różnej relacji z użytkownikiem: od bezpośredniego kontaktu – jak biżuteria czy galanteria, poprzez te bliskie, towarzyszące codziennym lub odświętnym rytuałom – jak naczynia z porcelany i szkła, aż po nieco dalsze, pozwalające na kreowanie przestrzeni w naszym otoczeniu – jak meble, lampy, obiekty we wnętrzach.

zdjęcie z wystawy wdrożeniowo i studyjnie zdjęcie z wystawy wdrożeniowo i studyjnie zdjęcie z wystawy wdrożeniowo i studyjnie zdjęcie z wystawy wdrożeniowo i studyjnie zdjęcie z wystawy wdrożeniowo i studyjnie zdjęcie z wystawy wdrożeniowo i studyjnie zdjęcie z wystawy wdrożeniowo i studyjnie zdjęcie z wystawy wdrożeniowo i studyjnie zdjęcie z wystawy wdrożeniowo i studyjnie zdjęcie z wystawy wdrożeniowo i studyjnie zdjęcie z wystawy wdrożeniowo i studyjnie zdjęcie z wystawy wdrożeniowo i studyjnie