Dominik Lejman
Chiaroscuro

Galeria Szewska 16
ul. Szewska 16

plakat chiaroscuro
plakat chiaroscuro

Projekcja wideo – witryna UAP

kuratorzy
Natalia Czarcińska
Jerzy Muszyński
Dorota Tarnowska–Urbanik

„Chiaroscuro”
„Repetition changes nothing in the object repeated, but does change something in the mind which contemplates it. (…) Cruelty is nothing but determination as such, that precise point at which the determined maintains its essential relation with the undetermined, that rigorous abstract line fed by chiaroscuro”

Gilles Deleuze „Difference and Repetition”


Powtórzenie jest przywykaniem. Projekcja kolejnej, powtarzającej się, podnoszacej barierki, narzędzia kontroli tłumu, przy nawarstwiającym się jej powiększeniu, wzmagając działanie brutalnej ingerencji, wytraca swoją siłę poprzez „przywykanie” w powtórzeniu. Powstający efekt chiaroscuro projekcji jest emanacją stopniowej utraty świadomości zniewolenia, któremu podlegamy. Zniewolenia tym większego, im bardziej w „przywykaniu” tracimy jego poczucie.

Dominik Lejman 2020


Dominik Lejman – ur. 1969. Absolwent Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Royal College of Art w Londynie. Zajmuje się malarstwem, które łączy z projekcjami wideo, realizuje wideofreski i prace w formie wielkoformatowych projekcji. Jest autorem licznych wystaw indywidualnych oraz projektów publicznych (m.in. stałe instalacje w szpitalach w Nowym Jorku i w Cleveland). Brał udział w wielu ekspozycjach zbiorowych, m.in. Biennale Architektury w Wenecji 2004, ‚Sanguine’ w Fondazione Prada (2019). Jego prace można znaleźć w kolekcjach Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Muzeum Sztuki w Łodzi, Bremen Kunsthalle, przestrzeniach publicznych jak Cleveland Clinic collection i wielu kolekcjach prywatnych. Laureat polskich i zagranicznych nagród, m.in. Paszportu „Polityki” (2001) i Berlin Art Prize (2018). Profesor UAP, Kierownik II Pracowni Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Pracuje i mieszka w Poznaniu oraz w Berlinie.

Dominik Lejman – born in 1969. He graduated from Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk and the Royal College of Art in London. Lejman combines painting with video projections, creates video murals and large-scale projection works. He has had numerous solo exhibitions, as well as is the author of public projects (e.g. permanent installations at the hospitals in New York and Cleveland). He has also participated in many group exhibitions, e.g. in 2004 Venice Architecture Biennial, ‚Sanguine’ at Fondazione Prada (2019) among others. Lejman‘s works can be found in the collections as the Centre for Contemporary Art Zamek Ujazdowski in Warsaw, Muzeum Sztuki in Lódź, Bremen Kunsthalle, variety of public spaces like Cleveland Clinic collection, as well as in many private collections. A laureate of Polish and international awards, e.g. the Paszport Polityki Award (2001) and Berlin Art Prize (2018). Associate professor, II Painting Studio course director at the University of Arts in Poznań, Poland. He lives and works in Poznań and Berlin.

zdjęcie z wystawy chiaroscuro zdjęcie z wystawy chiaroscuro zdjęcie z wystawy chiaroscuro zdjęcie z wystawy chiaroscuro zdjęcie z wystawy chiaroscuro zdjęcie z wystawy chiaroscuro