Aga Zdziabek
Ilustracje

WYSTAWA
14–22.12.2020 r.

Scena Otwarta
ul. Ratajczaka 20

plakat ilustracje
plakat ilustracje

Prace są efektem współpracy z Kate Samozwaniec nad projektem identyfikacji mini festiwalu „Macao In Motion – City And Cinema Under Influences”, który odbył się w 2019 roku. Wszystkie prace są inspirowane kadrami z filmów niezależnych twórców z Makao. Podziękowania dla Kate Samozwaniec.


WINDOW DISPLAY EXHIBITION

Due to the current pandemic situation, all exhibitions and gallery visits have been canceled. The works are the effect of the collaboration with Kate Samozwaniec. They were created as a project for the mini–festival – “Macao In Motion – City And Cinema Under Influences”, which was held in 2019. Each work was inspired by the film frames of independent/underground artists from Macao.Thanks to Kate Samozwaniec.

Translation: Julia Dziewit

Duration of the exhibition: 14–22.12.2020


ВИСТАВКА В ВІТРИНІ У зв’зку з пандемією усі урочисті відкриття та походи в галереї залишаються відміненими. Роботи є ефектом співпраці з Кейт Самозванець над проєктом ідентифікації мініфестивалю „Makao in Motion – City And Cinema Under Influences”, котрий відбувся в 2019–му році. Усі роботи натхненні кадрами фільмів незалежних виробників із Макао.Слова вдячності для Кейт Самозванець.

Переклад: Ольга Склярська

Термін виставки: 14–22.12.2020

zdjęcie z wystawy ilustracje zdjęcie z wystawy ilustracje zdjęcie z wystawy ilustracje zdjęcie z wystawy ilustracje zdjęcie z wystawy ilustracje zdjęcie z wystawy ilustracje zdjęcie z wystawy ilustracje zdjęcie z wystawy ilustracje zdjęcie z wystawy ilustracje zdjęcie z wystawy ilustracje zdjęcie z wystawy ilustracje zdjęcie z wystawy ilustracje