NOMADISM.

wernisaż
13.02.2020 r., godz. 18:00

WYSTAWA
13.02–15.03.2020 r.

Galeria Curators’LAB
ul. Nowowiejskiego 12

plakat nomadism
plakat nomadism

kuratorzy
Patrick Huber
Sławomir Brzoska

Uczestnicy
Patrick Huber, Ute Lindner, Marek Pisarsky, Anne Peschken, Karsten Wittke, Sławomir Brzoska, Grzegorz Hańderek, Lesław Tetla, Rafał Górczyński, Mariusz Sołtysik

Wystawa w Curators’ lab w Poznaniu jest efektem wieloletniej współpracy artystów niemieckich oraz polskich, uczestniczących w corocznych sympozjach, organizowanych nieopodal niemieckiego Schwedt w dawnej Fabryce Tytoniu w Vierraden, która została dostosowana do potrzeb wystawienniczych dzięki staraniom i finansom Kunstbauwerk eV. Głównymi inicjatorami tych spotkań artystów są berlińscy artyści Ute Lindner i Patrick Huber, którzy w 1999 roku stworzyli projekt Copyright, będący niekomercyjną platformą dla różnorakich propozycji oraz strategii artystycznych. Niemal od samego początku, artyści współpracują z zagranicznymi twórcami, szczególnie polskimi, dzięki czemu podczas spotkań dochodzi do bardzo owocnej wymiany myśli i idei poprzez rozmowy oraz wspólną pracę, eksponowaną w przestrzeniach Fabryki Tytoniu pod koniec każdego sympozjum.

Od wielu lat ze strony Polski sympozja te współorganizuje prof. Sławomir Brzoska z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dwa ostatnie, pod tytułem „Nomadism. Bridge over troubled water” miały związek z prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi. Tematyka ta odpowiadała charakterowi wzajemnych relacji polsko–niemieckich a także odnosiła się do problemów współczesnych społeczeństw, niejednokrotnie decydujących się na migracje z różnych względów. Do wzięcia udziału w sympozjach w Vierraden w latach 2018 i 2019 zostało zaproszonych kilkunastu artystów z obu krajów, którzy do pewnego stopnia poruszają ten problem w swoich działaniach. Wystawa prezentuje prace wybranych z tej grupy 10 artystów. Z uwagi na odmienność przestrzeni, jaką mieli do dyspozycji artyści w Vierraden i jaką mają obecnie, nie jest to bezpośrednie przeniesienie wystawy z jednej przestrzeni do drugiej. Niektóre prace powstały specjalnie dla tej odsłony projektu.

zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you zdjęcie z wystawy how dare you