Marta Wyszyńska
Y.O.U.

WYSTAWA
05–29.11.2020 r.

Galeria Design UAP
ul. Wolnica 9

plakat you
plakat you

Kim jest Inny? Jak się z nim porozumieć? Czy dialog pomiędzy człowiekiem a istotą robotyczną jest możliwy?

Złożona relacja oparta na mowie gestów, w której językiem komunikacji staje się ruch i światło. Za transfer intencji odpowiada dłoń – symbol powitania.

Projekt jest efektem indywidualnej, artystycznej analizy koegzystencji scenicznej pomiędzy człowiekiem a maszyną. Forma obiektu oraz jego „behawior” wynikają z autorskich założeń.

dr Marta Wyszyńska
Dyplom magisterski na kierunku Scenografia obroniła w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w 2010 roku. Trzy lata później ukończyła studia podyplomowe na kierunku Manager kultury na Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako asystentka scenografów współpracujących z poznańskimi teatrami. Brała udział w festiwalach, warsztatach i pokazach. Od kilku lat realizuje scenografie teatralne, reklamowe i filmowe. Prowadzi także warsztaty scenograficzne. Od 2012 roku współprowadzi Pracownię Scenografii na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym.

zdjęcie z wystawy you zdjęcie z wystawy you zdjęcie z wystawy you zdjęcie z wystawy you zdjęcie z wystawy you zdjęcie z wystawy you zdjęcie z wystawy you zdjęcie z wystawy you zdjęcie z wystawy you zdjęcie z wystawy you zdjęcie z wystawy you zdjęcie z wystawy you zdjęcie z wystawy you zdjęcie z wystawy you