Ewa Mróz–Pacholczyk
Zbieżności

WYSTAWA
11–25.03.2021 r.

Galeria Duża Scena UAP
ul. Wodna 24

plakat zbieżności
plakat zbieżności

ZBIEŻNOŚCI. Punkty styczne w procesie budowania formy ubioru.

Przewodnim aspektem zawartym w realizacjach, dającym odniesienie do tytułu jest punkt. Różnorodna jego interpretacja nakreśla zbieżności tematyczne, scala odmienne pod względem materii i struktury dzieła, jak również stanowi integralną część każdego z nich. Wystawa jest efektem rozważań na temat podstawowych zagadnień w procesie projektowym i sugeruje jakie pola tematyczne należy przyswoić w celu uzyskania efektu w postaci formy ubioru. Prezentowane dzieła są artystyczną odpowiedzią w zakresach tematycznych takich jak rysunek, technologia, technika, materiałoznawstwo, konstrukcja i kolor.

Ewa Mróz–Pacholczyk


Ewa Mróz–Pacholczyk – Urodzona w 1979 r. w Wągrowcu, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2010 roku uzyskała tytuł magistra w zakresie projektowania scenografii; dyplom pod kierunkiem prof. Bohdana Cieślaka. Zrealizowała również aneks do dyplomu w Pracowni Tkaniny Artystycznej pod kierunkiem prof. Andrzeja Banachowicza.

Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę jako asystent w Pracowni Projektowania Ubioru dr hab. Anny Regimowicz–Korytowskiej. W 2017 otrzymała Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polski” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Obroniła doktorat pt. Łączenia płaszczyzn jako czynnik kształtujący formę ubioru. Rozprawa doktorska otrzymała nominację do Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Od 2019 pełni funkcję kierownika Katedry Ubioru na Wydziale AWiS.

Angażuje się w tworzenie autorskich kolekcji ubiorów użytkowych. W 2014 powstała kolekcja „Harmonia Zmysłów”, w 2015 „Ozon” i „Geometrik” 2016 „ID Kropki”.

Jej pasją jest również tworzenie tkaniny artystycznej, czego przykładem są liczne realizacje i wystawy, do ostatnich należy udział w I i II Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu (2017, 2019) oraz w wystawie Osiem Kobiet / Edycja 6, Częstochowa (2018).

pdf ikona

File about exhibition

zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności zdjęcie z wystawy zbieżności