Peter Valiska-Timečko
Col_lection / action graphics

wernisaż
06.10.2022 r., godz.: 18:00

wystawa
06–19.10.2022 r.

Galeria Curators’LAB
ul. Nowowiejskiego 12

plakat collection
plakat collection

Kurator
Tomasz Drewicz

Aktywność Petera Valiski-Timecki poświęcona jest sztuce akcji, a w szczególności alternatywnym i eksperymentalnym formom realizowanym w dziedzinie grafiki. Twórczość autora ma charakter intermedialny, typowy dla postmedialnych manifestacji estetycznych. Płynnie przenosi się pomiędzy różnymi mediami lub łączy je, a w przypadku grafiki ożywia martwe medium poprzez jego performatywny charakter i składową akcji.

Na wystawie Col_lection 2022 prezentowany jest wybór prac (2018–2022). Ukazuje na niej różne formy i strategie grafik autorskich w trzech cyklach graficznych. Łączy je temat, okoliczności powstania, ale także wielogatunkowa natura autora. Valiska pracuje kontekstowo – celowo zmieniając język, styl i środki wyrazu oraz użyte materiały, charakterystyczne dla obecnej epoki i społeczeństwa konsumpcyjnego. Prezentowane prace wybrane spośród trzech autorskich cyklów: Matryca jako ring 2018, Geo_grafika 2018–19, oraz Ślady-Warstwy-Osady 2020–2022 mają wymiar konceptualny, a zarazem performatywny. Projekt GEO_Grafika rejestruje i mapuje określone zanieczyszczenia środowiska. Cykl arkuszy graficznych nawiązuje do znalezionych wśród odpadów matryc (gotowych/znalezionych), które odpowiadają na problemy ekologiczne i środowiskowe. Wykorzystuje matryce z tworzyw sztucznych, które są trudne do rozkładu, stwarzając obrazy o nowej (estetycznej) wartości. Na wystawie zaprezentowany zostanie również cykl, będący kontynuacją projektu Matryca jako ring, realizowany wspólnie ze Stanem Piatrikem. Artyści mierzą się w nim z niekonwencjonalną „bronią” – piłami łańcuchowymi, które posłużyły im za narzędzia graficzne. Działania peformatywne w postaci „pojedynków” z wykorzystaniem pił łańcuchowych realizowane są od 2013 roku. Polegają na wycinaniu cieni przeciwnika, rzeźbiąc w ten sposób monumentalne matryce. Efektem działań jest seria barwnych realizacji wykonanych w 2018 roku. Seria obrazów Ślady, Warstwy, Osady 2020–22 powstała podczas pandemii Covid19 w środowisku domowym – kwarantannie. Rzut i piętro mieszkania to wyimaginowana matryca, a jednocześnie określona przestrzeń – pułapka, w której wszyscy się znaleźliśmy. Autor wprowadza swój dom w środowisko galeryjne. Za pomocą zrobotyzowanego odkurzacza tworzy na płótnie graficzne ślady. Robot poruszający się w ograniczonej przestrzeni mieszkania autora nawiązuje do ograniczeń przestrzennych i zapisuje geometryczne ślady w postaci „zabłąkanych” kół. Dom staje się rodzajem pułapki i jednocześnie schronieniem, w którym toczy się akcja. Wystawa umożliwi widzowi wgląd w aktualne tendencje sztuki wizualnej i sztuki akcji w kontekście grafiki oraz jej nowatorskich i eksperymentalnych form. Peter Valiska- Timečko (ur.1985 w Trebišov/Słowacja) jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Bańskiej Bystrzycy, gdzie w 2014 roku ukończył studia doktoranckie. Odbył pobyty studyjne na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Akademii Sztuki w Pradze. Obecnie pracuje jako adiunkt na Akademii Sztuk Pięknych w Bańskiej Bystrzycy na Wydziale Grafiki. Mieszka i pracuje jednocześnie w Bańskiej Bystrzycy i Trebiszowie. Jest współzałożycielem „Galerii Koniareň” – przestrzeni sztuki współczesnej w Trebiszowie.

zdjęcie z wystawy col_lection / action graphics zdjęcie z wystawy col_lection / action graphics zdjęcie z wystawy col_lection / action graphics zdjęcie z wystawy col_lection / action graphics zdjęcie z wystawy col_lection / action graphics zdjęcie z wystawy col_lection / action graphics zdjęcie z wystawy col_lection / action graphics zdjęcie z wystawy col_lection / action graphics