Agata Michowska
ONO

wernisaż
15.12.2023 r., godz.: 18:00

wystawa
15.12.2023–08.01.2024 r.

Galeria Szewska 16
ul. Szewska 16

plakat ono
plakat ono

Agata Michowska ukończyła wydział rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Na przestrzeni lat jej sztuka ewoluowała od ascetycznych i surowych w formie realizacji przestrzennych, pozbawionych jakichkolwiek odniesień do świata zewnętrznego po fotografie i filmy wideo i dźwięk, które stanowią zapis osobistych refleksji wokół elementarnych praw życia i śmierci, kreacji i rozpadu, przemijania i pamięci, afirmacji i lęku. Obrazy i dźwięki, połączone niejednokrotnie z narracją literacką, sprowadzają nas do „punktu”, w którym, zgodnie z uniwersalna zasadą, wszystko zamiera i wszystko odradza się od nowa.

O swojej sztuce mówi: Moje myślenie (…) zostało ukształtowane przez doświadczenia związane z rzeźbą, którą od początku pojmowałam nie, jako obiekt, lecz jako ruch pewnej idei w czasie i przestrzeni. (…) Ważne jest dla mnie nie jej zmaterializowanie i zatrzymanie, lecz transformacja, ciągły ruch, płynność i zmienność. Upatruję w tym podobieństwo do kondycji człowieka, który skazany jest na ciągłą przemianę fizyczną i duchową. Taka koncepcja rzeźby wydaje mi się bliska istocie filmu, będącego idealnym połączeniem przestrzeni, czasu oraz formy, podległej ich działaniu.

Agata Michowska prowadzi pracownie Wideo i Narracji Transmedialnych w Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Pracownie Rzeźby w Collegium da Vinci w Poznaniu.

zdjęcie z wystawy ono zdjęcie z wystawy ono zdjęcie z wystawy ono zdjęcie z wystawy ono zdjęcie z wystawy ono zdjęcie z wystawy ono zdjęcie z wystawy ono zdjęcie z wystawy ono