Marta Bartkowiak |
Fotel 2.0 – ujęcie mebla nie tylko w formie relaksu

wystaważ
12–25.09.2023 r.

Galeria Design UAP
ul. Wolnica 9

plakat Fotel 2.0
plakat Fotel 2.0

Wystawa stanowi uzupełnienie do rozprawy doktorskiej o tym samym tytule

Punktem wyjścia rozprawy naukowej pt. „Fotel 2.0 – ujęcie mebla nie tylko w formie relaksu” stanowiło poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o rolę fotela we współczesnym wnętrzu, jak i rolę projektanta w dzisiejszym zdominowanym przez technologię świecie.

Do napisania pracy posłużyłam się badaniem ankietowym, w którym respondenci odpowiadali na pytania dotyczące nie tylko fotela, ale także odbioru przez nich ich przestrzeni życiowej i spojrzenia na otaczający, ewoluujący na naszych oczach, świat.Kwestionariusz został przeze mnie w pracy szczegółowo omówiony, a analiza otrzymanych odpowiedzi stanowi istotny element rozprawy.

Wnioski z otrzymanych badań opisane zostały w kolejnym rozdziale, w którym poruszam najważniejsze problemy dzisiejszego świata związane przede wszystkim z ekologią, które w istotny sposób redefiniują rolę dzisiejszego projektanta.

Pracę podsumowuję opisem funkcjonalności zaprojektowanej aplikacji, która stanowi odpowiedź na postawioną tezę, że w dzisiejszym świecie należy w jak najbardziej rzetelny sposób wykorzystać udogodnienia technologiczne w celu ochrony planety i nas samych przed katastrofą ekologiczną. Zaprojektowane narzędzie stanowi formę pracy praktycznej, a każdy użytkownik staje się projektantem.