Duchy
Radosław Czarkowski

wernisaż
05.09.2023 r., godz.: 18:00

wystawa
05–20.09.2023 r.

Galeria Duża Scena UAP
ul. Wodna 24

plakat Duchy
plakat Duchy

Duchy to w założeniu zespół wzajemnie uzupełniających się obiektów odnoszących się w swej idei do problematyki pamięci i tożsamości – istotnej z punktu widzenia autoidentyfikacji nie tylko dla pojedynczych osób, lecz również całych społeczności czy narodów. Mechanizm dbałości o tożsamość i wiedzę o pochodzeniu w każdym wypadku jest taki sam – pielęgnacja pamięci. Tę rolę pełnią słowne podania, książki, fotografie przechowywane w portfelu czy zapiski na marginesach szkolnych zeszytów – bez odświeżania obrazy blakną, a pojęcia umykają pod ciężarem czasu. Realizacja jest refleksją nt. przemiany zdarzeń we wspomnienie, w ducha.

Radosław Czarkowski
Urodzony w 1966 roku, w Zielonej Górze. W 1992 uzyskał dyplom z wyróżnieniem PWSSP (obecnie UAP) w Poznaniu, w Pracowni Rysunku prof. Jarosława Kozłowskiego. W 1994 i 1998 laureat Stypendium dla Młodych Twórców Prezydenta Miasta Zielona Góra. W 1999 realizuje doktorat (ASP w Poznaniu, promotor prof. Jarosław Kozłowski), a w 2009 habilitację (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Od roku 1992 pracuje w Instytucie Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (od 2010 na stanowisku profesora nadzwyczajnego), gdzie prowadzi dyplomującą Pracownię Rysunku i Intermediów (licencjacką i magisterską). Uczestnik, organizator i kurator wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Zajmuje się rysunkiem, grafiką, malarstwem, instalacją, obiektem, działaniami performatywnymi.

zdjęcie z wystawy duchy zdjęcie z wystawy duchy zdjęcie z wystawy duchy zdjęcie z wystawy duchy zdjęcie z wystawy duchy zdjęcie z wystawy duchy zdjęcie z wystawy duchy zdjęcie z wystawy duchy