Urszula Ślusarczyk
ALETHEIA

wernisaż
15.11.2023 r., godz.: 18:00

wystawa
15.11–03.12.2023 r.

Galeria Nowa Scena UAP
Al. Marcinkowskiego 28

plakat ALETHEIA
plakat ALETHEIA

Obrazy prezentowane na wystawie, to efekt aktualnych poszukiwań, oscylujących od pewnego czasu wokół „greckiego tropu”. W szczególności Kreta stanowi dla mnie miejsce pozwalające doświadczyć wyjątkowej, wielowymiarowej intensywności, której oddziaływanie zabieram do pracowni. To doświadczenie łączy w sobie elementy poznawania, odkrywania fragmentów rzeczywistości ze świadomością zbliżania się do progu tajemnicy. Istotnym motywem jest dla mnie proces wyłaniania się światła. Stąd już blisko do greckiego pojęcia „Aletheia”, które Heidegger odnosił do „nieskończonego procesu odsłaniania”. W pewnym stopniu jest to także bliskie idei buddyzmu, w którym „światło uznawane jest za podstawę poznania, ale i za zasadę rzeczywistości”[i].

[i] Por. Trzcińska Izabela, Wprowadzenie, w: Światło, czas, transcendencja, pod. red. Izabeli Trzcińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 8–9.


Urszula Ślusarczyk
Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, dyplom w 1994 r. Zatrudniona jako profesor sztuki w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureatka wielu nagród i wyróżnień. Organizatorka konferencji i wystaw plenerowych. Autorka 51 wystaw indywidualnych oraz uczestniczka 134 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Od 2015 roku uczestniczyła w Międzynarodowych Plenerach dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii oraz w wystawach poplenerowych, których kuratorką była Bożena Kowalska. Prace w kolekcjach publicznych i prywatnych w kraju i za granicą: Polska, Włochy, Francja, Hiszpania, Słowenia, Niemcy, Meksyk i USA. Uprawia malarstwo (w nurcie geometrii medytatywnej), rysunek i fotografię.

aletheia aletheia aletheia aletheia aletheia aletheia aletheia aletheia aletheia