WIRELESS
Tkanina unikatowa dawniej i dziś

wernisaż
30.09.2023 r., godz.: 18:00

wystawa
30.09–15.10.2023 r.

Galeria Nowa Scena UAP
Al. Marcinkowskiego 28

plakat Wireless
plakat Wireless

Wystawa prezentuje postawy artystów, którzy realizują swoje dzieła plastyczne w obszarze szeroko rozumianej tkaniny artystycznej. Istotą wystawy jest by w jak najszerszym kontekście przedstawić aktualne prądy oraz nurtujące artystów tematy.

W związku z tym, w przestrzeni galeryjnej będą do obejrzenia i kontemplacji prace artystów oraz artystek, którzy realizują dzieła plastyczne w oparciu o wielowątkowe idee. Tematem/tytułem i motywem przewodnim wystawy jest „wireless”, w rozumieniu jako: bezprzewodowy, bez prądu. Zatem, określenie to bliskie jest tradycyjnym technikom i technologiom, związanym z tkaniną artystyczną, a w ujęciu bardziej metaforycznym – analogowy, ponad formami, bezpośrednio traktującymi o zależnościach dzisiejszego świata. Dodatkowo, w innym znaczeniu, bezprzewodowy to samostanowiący, nie związany i nie uzależniony od bazy, mogący swobodnie podążać w dowolnym kierunku, czy tworzyć dowolną interpretację. Jest to zatem mieszanina znaczeń, bardzo aktualnie opisująca stan współczesnej tkaniny artystycznej, wolnej od określonych reguł względem tematów poruszanych przez artystów, ale wciąż zależnej od tradycyjnych, pierwotnych sposobów budowania form / dzieł plastycznych. W najnowszych prądach i tendencjach, związanych z tkaniną artystyczną, zauważalnym staje się również mocny powrót do zrównoważonego korzystania z zasobów planety, korzystania z dawnej technologii i technik, używania naturalnych materiałów i barwników pozyskiwanych bez zbędnego zużywania dóbr.

Artystki i artyści
Andrzej Banachowicz (Polska), Marta Barrenechea (Hiszpania), Joana BC (Portugalia), Cornelia Buchheim (Niemcy), Alexandre Camarao (Portugalia), E J Caro (Wielka Brytania), Francisca Carvalho (Portugalia), Erin C. Doherty (Stany Zjednoczone Ameryki), Abby King (Stany Zjednoczone Ameryki), Magdalena Kleszyńska (Polska), Marta Leite (Portugalia), Maria Jose Mir (Chile), Joana Siquenique (Portugalia), Svenja Tiger (Niemcy), Arxondoula Tsatsoulakis (Grecja)

Kuratorkami i koordynatorkami wystawy są
Mercedes Vidal-Abarca (Portugalia), Magdalena Kleszyńska (Polska)

Organizator
Fundacja Nowa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Współorganizatorzy
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Galerie Miejskie UAP

Partnerzy
Fundacja Jak Malowana, Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu

Partnerzy medialni
IKS, Radio Afera, Radio Poznań, Kultura.Poznań.pl, Afisz, MC Radio, Cortex Frontal

Działania towarzyszące
1.10.2023 – wykład Mercedes Vidal-Abarca o współczesnej tkaninie artystycznej Galeria Nowa Scena UAP, Aleje Marcinkowskiego 28, Poznań | godz. 13:00
7.10. 2023 – warsztaty plastyczne z zakresu tkaniny artystycznej – dla osób powyżej 13 roku życia / Galeria Nowa Scena UAP, Aleje Marcinkowskiego 28, Poznań | godz. 13:30 / zapisy: magdalena.kleszynska@uap.edu.pl / liczba miejsc ograniczona
8.10. 2023 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie | start godz. 18:00
14.10. 2023 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie | start godz. 17:00

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

zdjęcie z wystawy wireless zdjęcie z wystawy wireless zdjęcie z wystawy wireless zdjęcie z wystawy wireless zdjęcie z wystawy wireless zdjęcie z wystawy wireless zdjęcie z wystawy wireless zdjęcie z wystawy wireless