Wojciech Kujawski
Aktywne Pamiętanie

wernisaż
16.11.2023 r., godz.: 18:00

wystawa
16.11–03.12.2023 r.

Galeria Duża Scena UAP
ul. Wodna 24

plakat aktywne
plakat aktywne

opieka kuratorska
Marcin Filary

Każda śmierć jest niespodziewana. Wydarzenie takie naznacza na długo pamięć wszystkich, którzy pozostają, a także uzmysławia obecność wyraźnej granicy pomiędzy teraźniejszością a przeszłością. Zawsze oprócz wspomnień po utraconej osobie pozostają także najróżniejsze przedmioty, często drobne i osobiste. Są one, jak zauważa antropolożka kultury Aleida Assmann: symbolicznymi podporami, które utrwalają wspomnienia dla przyszłości, nakładając jednocześnie obowiązek wspólnej zbiorowej pamięci na kolejne generacje. Nim jednak taka spójna oraz ujednolicona pamięć powstanie, fragmentaryczne oraz nieuformowane wspomnienia istnieją w sferze pamięci indywidualnej.

Dla rzeźbiarza Wojciecha Kujawskiego, członka poznańskiej grupy ,,Koło Klipsa” oraz wieloletniego kierownika pracowni rzeźby na uczelni w Poznaniu zarówno pamięć, jak i czas były bardzo ważne. W swojej twórczości wciąż powracał do dawnych prac, rozbijając je i składając na nowo, modyfikując i porzucając ich fragmenty, tak by kiedyś, gdy przyjdzie na to czas, znalazły się one ponownie w substancji nowego dzieła. Całą swoją działalność traktował jako nieustanne pamiętanie i przypominanie sobie na nowo tego co minione – postrzegając wszelkie powtórzenia oraz zmiany bardzo personalnie.

Niezwykle trudno odbudować dzisiaj tę skomplikowaną plątaninę ścieżek indywidualnej pamięci samego artysty i tak samo trudno odgadnąć, które fragmenty swojej twórczości chciał przeznaczyć dla mającej pozostać po nim zbiorowej pamięci, przeznaczonej dla przyszłych pokoleń. Jednak sięgając do tych ,,symbolicznych znaków”, które nam pozostawił, możemy teraz, podobnie jak sam artysta czynił to przed laty, sami zdecydować, które z nich poprzez gest swojej aktywnej i świadomej pamięci, chcemy włączyć do nowego zbioru – naszej zbiorowej pamięci.

Prezentowany wybór prac Wojciecha Kujawskiego zawiera fragmenty dzieł z przekroju wielu lat jego twórczości. Jest to zaproszenie nie tylko do poznania oeuvre artysty, ale także pełna intymności wycieczka po jego dawnej pracowni. Kulminację wystawy stanowi rekonstrukcja ostatniej przedśmiertnej kompozycji samego twórcy, tak jak w przypadku wszystkich pozostałych eksponatów, starannie odtworzona z wielu rozproszonych okruchów.


Wojciech Kujawski (1959–2014)

Rzeźbiarz, profesor sztuk plastycznych, pedagog. W latach 1978–1983 studiował na PWSSP w Poznaniu (dyplom w pracowni rzeźby u prof. Macieja Szańkowskiego). Od 1983 do 1986 roku należał do grupy ,,Koło Klipsa”. Przez wiele lat prowadził pracownię rzeźby na poznańskiej uczelni. W latach 1999–2002 był kierownikiem Katedry Rzeźby, a następnie w latach 2002–2005 dziekanem Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych, m.in. w Galerii Wielka 19 w Poznaniu, Galerii RR w Warszawie czy ACP Galerie w Salzburgu, a także brał udział w licznych wystawach zbiorowych m.in. w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, BWA w Szczecinie, Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie oraz Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

aktywne pamietanie aktywne pamietanie aktywne pamietanie aktywne pamietanie aktywne pamietanie aktywne pamietanie aktywne pamietanie aktywne pamietanie