Jakub Matusewicz | Składniki

wernisaż
29.02.2024 r., godz.: 18:00

wystawa
29.02–13.03.2024 r.

Galeria Duża Scena UAP
ul. Wodna 24

plakat Składniki
plakat Składniki

Kurator
Jan Matusewicz

Składniki:
– krosno,
– płótno,
– farba,
– pędzel,
– lustro,
– aparat,
– hologram,
– obecność.

„Alegoria i symbol stanowią pojęcie ramowe, w którego horyzoncie z dawien dawna mieści się charakterystyka dzieła sztuki. Sam ów jedyny element w dziele, który objawia coś Innego, który umożliwia zetknięcie z czymś Innym, stanowi pierwiastek rzeczowy w dziele sztuki. Wydaje się nieomal, że pierwiastek rzeczowy w dziele sztuki jest jak podwalina, w której i nad którą nadbudowane jest to Inne i właściwie. A czy ten pierwiastek rzeczowy dzieła nie jest tym, co artysta właściwie tworzy w swym rzemiośle?

Chcielibyśmy napotkać bezpośrednio i pełną rzeczywistość dzieła sztuki, bo tylko w ten sposób odnajdziemy w nim również rzeczywistą sztukę. Musimy zatem przyjrzeć się najpierw pierwiastkowi rzeczowemu dzieła sztuki.” Martin Heidegger, „O źródle dzieła sztuki”.

Wystawa odnosi się do części składowych obrazu. Tych, które tworzą pierwiastek rzeczowy (płótno, krosno) i pierwiastek artystyczny, który coś wyraża (obraz, znak). Poprzez prezentacje obiektów złożonych z elementów krosna, płócien lub obrazów zawierających w sobie dialog pomiędzy hologramem a obrazem olejnym-imitującym hologram lub lustro, widz może na nowo zastanowić się nad tym, czy pojedynczy składnik mógłby być wystarczający, aby dzieło sztuki zaistniało i było nośnikiem przekazu.


Jakub Matusewicz
ur. 1999 r. w Poznaniu.
Absolwent Liceum Plastycznego w Poznaniu.
W 2022 r. obronił pracę licencjacką “Odbicie. Co widzi obraz?” na Wydziale Malarstwa i Rysunku UAP, w pracowni prof. Wojciecha Gorączniaka. Przez cały okres studiów związany z pracownią prof. Marcina Berdyszaka. Od 2022 r. student studiów magisterskich na Wydziale Malarstwa i Rysunku UAP. Zajmuje się malarstwem, obiektem oraz instalacją.

zdjęcie z wystawy Składniki zdjęcie Składniki zdjęcie Składniki zdjęcie Składniki zdjęcie Składniki zdjęcie Składniki zdjęcie Składniki zdjęcie Składniki zdjęcie z wystawy Składniki