Noise oznacza odgłos, szum, zakłócenia

wernisaż
08.02.2024 r., godz.: 18:00

wystawa
08.02–01.03.2024 r.

Galeria Curators’LAB
ul. Nowowiejskiego 12

plakat noise
plakat noise

Osoby artystyczne
Michał Matejko, Lena Peplińska, Kama Sokolnicka, Maria Strze, Wiara Woj, Jakub Żwirełło

Zespół kuratorski
Dawid Dzwonkowski, Jagoda Forycka, Maria Blanka Grzybowska, Kamil Gustaw Mizgala, Zuzanna Tetera

Projekt graficzny
Dawid Dzwonkowski


W XVIII wieku irlandzki filozof, George Berkeley, zadał pytanie o to, czy drzewo upadające w lesie, gdzie nikt nie może go usłyszeć, wydaje dźwięk?

Dźwięk to mechaniczna fala oscylujących cząsteczek medium, takiego jak powietrze, powstająca w wyniku zakłóceń energetycznych. Fale te przemieszczają się przez przestrzeń, tworząc ciśnienie akustyczne, które jest odbierane przez zmysł słuchu.

Bez uszu zdolnych do odbioru, przetworzenia wibracji i przekształcenia ich w sygnały, sama idea dźwięku staje się jedynie abstrakcyjną możliwością. To my, jako istoty ludzkie, nadajemy im znaczenia. Nie mamy pewności, że wszyscy odbieramy je tak samo.

Wystawa “Noise oznacza odgłos, szum, zakłócenia” skupia się na wymienionych w tytule zjawiskach dźwiękowych i wizualnych, będących nieodzowną częścią życia i krajobrazu miejskiego. W niewielkiej przestrzeni galeryjnej zmaterializowane zostają bodźce w formie estetycznej relacji. Ekspozycja traktuje je jako towarzyszące nam na każdym kroku. Ich doświadczanie może wiązać się zarówno z negatywnymi, jak i pozytywnymi odczuciami. Dźwięk penetrujący przestrzeń galerii, przytłacza wystawę swoją obecnością, obejmuje wszystkie obiekty, naznaczając je wibracjami i pozostawia tym samym ślady, nie zostawiając obojętnie samych odwiedzających.

zdjęcie z wystawy noise zdjęcie z wystawy noise zdjęcie z wystawy noise zdjęcie z wystawy noise zdjęcie z wystawy noise zdjęcie z wystawy noise zdjęcie z wystawy noise zdjęcie z wystawy noise zdjęcie z wystawy noise